Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 05/12/2017 - 10:04
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh nâng cao chất lượng thực hiện quy chế phối hợp
Nhận thức công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với UBKT các huyện, thị, thành ủy xây dựng quy chế thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với Đảng bộ Quân sự các địa phương trong tỉnh. Từ đó chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng Đảng.

Thực hiện quy chế phối hợp, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh và UBKT các huyện, thị, thành ủy chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh, chỉ đạo toàn diện các hoạt động kiểm tra, giám sát. Nhằm nâng cao năng lực tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, từ năm 2016 đến nay, các cấp ủy  tổ chức 8 lớp bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho 386 lượt cấp ủy viên, ủy viên UBKT. Bổ sung, kiện toàn 9 chi ủy viên, 8 đảng ủy viên cơ sở và 6 ủy viên UBKT Đảng ủy Quân sự cấp huyện bảo đảm kịp thời, chặt chẽ.

Thượng tá Trần Thế Hiền, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh cho biết: “Nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân sự tỉnh, công tác quán triệt, nâng cao nhận thức cho cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên thường xuyên được làm tốt. Công tác kiểm tra, giám sát bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Kiểm tra được tiến hành có trọng tâm, giám sát được mở rộng, chú trọng ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm. Phương châm thực hiện theo hướng lãnh đạo đến đâu, kiểm tra, giám sát đến đó, thường xuyên nghe, nắm tình hình để phối hợp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả”.

UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh và UBKT các huyện, thị, thành ủy thống nhất về nội dung, chương trình, thời gian, phương pháp phù hợp với thực tế từng đơn vị, địa bàn. Việc thực hiện có kết hợp giữa kiểm tra, giám sát tập thể cấp ủy gắn với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên.

 

 

Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh và Sở Y tế kiểm tra, giám sát khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự phục vụ tuyển quân năm 2018 tại huyện Quế Võ.

 

Từ tháng 3-2016 đến tháng 10-2017, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp tiến hành kiểm tra 33 tổ chức Đảng, 478 đảng viên và giám sát 30 tổ chức Đảng, 301 đảng viên theo Điều 30 và 32 Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra tổ chức Đảng tập trung vào việc thực hiện nghị quyết, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, chức năng tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, quy chế dân chủ và việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Kiểm tra cán bộ, đảng viên tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc lãnh đạo, thực hiện chỉ thị, nghị quyết các cấp, Điều lệ Đảng, kỷ luật quân đội, thực hiện chức trách được giao…

UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp chỉ đạo chặt chẽ với các cơ quan liên quan và UBKT của cấp ủy địa phương trong việc nắm tình hình, kịp thời phát hiện, chỉ đạo kiểm tra được 1 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm về thiếu ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra kết luận đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo. Việc kiểm tra dấu hiệu đã góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm, là cơ sở để xây dựng nội bộ cơ quan quân sự địa phương đoàn kết, thống nhất, góp phần giữ vững kỷ luật của Đảng và Điều lệnh quân đội.

Trong 2 năm qua, Đảng ủy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố phối hợp kiểm tra, giám sát được 63 lượt xã, phường, thị trấn về công tác tuyển quân, về xây dựng, tổ chức huấn luyện dân quân, tự vệ, dự bị động viên, giải quyết chính sách hậu phương quân đội và thực hiện nhiệm vụ quân sự, công tác quốc phòng cơ sở.

Hiệu quả của hoạt động phối hợp kiểm tra, giám sát đã và đang góp phần tích cực để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ Quân sự tỉnh. Từ đó thúc đẩy xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. 

Cao Lợi
Top