Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 04/12/2017 - 08:37
Thị xã Từ Sơn duy trì hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo
Nhờ làm tốt, duy trì hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong đồng bào các tôn giáo, trong nhiều năm liên tục trên địa bàn thị xã Từ Sơn không có “điểm nóng” liên quan đến tôn giáo. Phong trào được nhiều đơn vị, địa phương cơ sở đổi mới, cụ thể hoá thành việc làm, hoạt động thiết thực, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp và kiềm chế các loại tội phạm.

Khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên có Giáo xứ Cẩm Giang với hơn 500 tín đồ. Thời gian qua, khu phố là một trong những khu dân cư tiêu biểu của thị xã Từ Sơn trong triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo. Nổi bật là việc lãnh đạo khu phố thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong giáo dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; gắn phong trào với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ đó giúp cho mỗi giáo dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giữ vững an ninh trật tự (ANTT) góp phần đảm bảo các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân được thuận lợi và tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ… Trong 3 năm, từ 2015 đến nay, quần chúng nhân dân, giáo dân khu phố cung cấp cho lực lượng Công an 61 tin liên quan đến ANTT, giúp khám phá 9 vụ việc, xử lý 6 đối tượng. Nhờ đó trong nhiều năm khu phố Nguyễn Giáo không xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT, không có tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người; quần chúng lương, giáo luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, văn hoá. Có hơn 80% gia đình họ đạo hàng năm đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”; hiện hộ nghèo giảm xuống còn 2 hộ, 1 hộ cận nghèo.

 

 

Lãnh đạo Thị uỷ Từ Sơn tặng Giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong 3 năm (2015 đến 2017) thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo.

 

Phường Tân Hồng cũng là một trong những địa phương duy trì tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hiện trên địa bàn phường có 4 ngôi chùa, 5 sư tu hành, đa số nhân dân theo tín ngưỡng thờ đạo Phật. Với sự đổi mới, cách làm phù hợp trong triển khai phong trào đã phát huy vai trò tích cực của nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT tại địa bàn. Tiêu biểu như phường đẩy mạnh phong trào gắn với xây dựng “Khu phố bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Khu phố không có tội phạm, ma tuý và tệ nạn xã hội”; vận động các tăng ni, trụ trì các chùa phối hợp tham gia các “Tổ hoà giải”, phong trào “Tâm sáng hướng thiện”; lồng ghép trong các buổi lễ giảng giải giáo lý của đạo Phật gắn với tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trong các tín đồ phật tử…từ đó góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở, tình hình ANTT của phường luôn được đảm bảo, không có tụ điểm phức tạp, góp phần giữ vững ổn định phục vụ cho nhiệm vụ phát triển chung.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn, thời gian qua Phòng Nội vụ thị xã Từ Sơn tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đảm bảo các điều kiện cho các tín đồ phật tử, giáo dân được sinh hoạt thuận lợi, đúng pháp luật; việc xây dựng, sửa chữa các công trình tôn giáo, tín ngưỡng; giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, bức xúc nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tín đồ phật tử, giáo dân. Nổi bật là việc tham mưu cho lãnh đạo địa phương quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi nhân các ngày lễ, tết… từ đó góp phần phát huy tinh thần tự giác, tích cực của nhân dân, tín đồ phật tử, giáo dân trong tham gia các hoạt động chung vì cộng đồng, đảm bảo tình hình ANTT tại địa bàn.

Đó là ba trong số nhiều đơn vị, địa phương của thị xã Từ Sơn thời gian qua thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo. Theo đánh giá của lãnh đạo Thị uỷ Từ Sơn, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo của thị xã trong thời gian qua có bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu với những việc làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo. Phong trào phát huy được tính tích cực trong quần chúng nhân dân, các tín đồ phật tử, giáo dân trong tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội… Từ đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của thị xã và tỉnh.

Bài, ảnh: Xuân Me
Top