Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 04/12/2017 - 08:32
Phát triển điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng
Đến nay, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã đã ra Quyết định thành lập và ra mắt 10 điểm tư vấn được đặt tại Trạm y tế các xã, phường, thị trấn.
Cụ thể: Phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh; xã Đông Cứu; Nhân Thắng, huyện Gia Bình; xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong; thị trấn Thứa, huyện Lương Tài; thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành; phường Đình Bảng, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn; xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du. Nâng số điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ người nghiện ma túy của tỉnh lên 11 điểm.
Phát triển điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng nhằm mục đích huy động tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện nâng cao nhận thức, tuân thủ việc điều trị lâu dài tại cộng đồng. Giúp người nghiện có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ, chăm sóc hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả và bền vững.

Hoàng Nghĩa (Chi cục phòng, chống TNXH Bắc Ninh)
Top