Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 01/12/2017 - 08:50
Xử phạt vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường
UBND tỉnh vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế Alpha (Cụm CN đa nghề Đông Thọ, Yên Phong) do thực hiện hành vi xả nước thải có một trong các thông số môi trường vượt từ 100% trở lên đối với tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng.

Hành vi trên vi phạm các quy định tại Điều 12, Khoản 6, Điểm b của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Do thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng trong việc điều tra, đơn vị bị xử phạt 76 triệu đồng và buộc phải có biện pháp xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày Quyết định xử phạt có hiệu lực.

Trong thời gian này, yêu cầu Công ty không xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép vào hệ thống thu gom nước thải của hạ tầng Cụm CN đa nghề Đông Thọ.

Đức Anh
Top