Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 30/11/2017 - 16:23
Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện Luật Dân quân, tự vệ
Ngày 30-11, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Dân quân, tự vệ (DQTV). Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.
 
 
Luật DQTV được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 23-11-2009, chính thức có hiệu lực từ 1-7-2010. Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng tham mưu chỉ đạo thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước. Từ đó, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng DQTV được nâng lên, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương. Lực lượng DQTV được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp. Đến nay, DQTV chiếm 1,4% dân số cả nước. Sau 8 năm thực hiện Luật, cả nước tổ chức tập huấn hơn 1,65 triệu lượt cán bộ DQTV; huấn luyện hơn 7,8 triệu lượt chiến sĩ DQTV. Các chính sách đối với DQTV được thực hiện tốt, trong đó có nhiều địa phương bảo đảm hỗ trợ cao hơn theo quy định. Lực lượng DQTV tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên lãnh đạo, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật DQTV. Công tác quản lý Nhà nước về DQTV có nhiều tiến bộ. Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng chủ động tham mưu ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Cả hệ thống chính trị của tỉnh phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động, chế độ, chính sách cho DQTV bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả thiết thực, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 276 cơ sở DQTV với tổng số 17.315 cán bộ, chiến sĩ được tổ chức, biên chế đúng quy định và 100% thôn, khu phố đều có dân quân. Tỉnh quan tâm hỗ trợ ngày công lao động cho lực lượng dân quân khi làm nhiệm vụ cao hơn quy định 0,02%; bảo đảm trang phục thống nhất và nhiều phương tiện, công cụ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ. Luật DQTV đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, cơ sở.

Với thành tích tiêu biểu thực hiện Luật DQTV giai đoạn 2009-2017, tỉnh Bắc Ninh có 2 tập thể và 3 cá nhân được đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Luật DQTV trên địa bàn tỉnh; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật DQTV và các nội dung liên quan; nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện, hoạt động của lực lượng DQTV; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và Quân sự trong thực hiện các nhiệm vụ có huy động DQTV; kiện toàn Ban CHQS cấp xã; bảo đảm tốt kinh phí hoạt động, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp.

Bảo Anh
Top