Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 29/11/2017 - 08:55
Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội
Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh vừa phối hợp với Phòng Lao động TBXH huyện Tiên Du tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại xã Đại Đồng với hơn 100 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt kỹ năng về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, thủ đoạn lừa đảo của bọn buôn bán người, nhằm nâng cao nhận thức quần chúng nhân dân, đồng thời vận động, khuyến khích các tổ chức đoàn thể xây dựng, lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội với xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm…

Hoàng Nghĩa (Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội Bắc Ninh)
Top