Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 29/11/2017 - 08:48
Đổng Lâm khơi sức dân xây dựng nông thôn mới
Cùng với mặt bằng chung của địa phương, nhân dân thôn Đổng Lâm, xã Quỳnh Phú (Gia Bình) chủ yếu sản xuất nông nghiệp và một số nghề, dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ... đời sống ở mức trung bình khá. Song Đổng Lâm đã có những việc làm tích cực, trong đó nổi bật là việc huy động sức dân tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới, đóng góp vào phát triển chung của quê hương.

Dẫn chúng tôi trên con đường bê tông phẳng lỳ trải dài từ đầu thôn đến khắp các ngõ, xóm, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Đổng Lâm, ông Vũ Quốc Vượng phấn khởi: “Có lẽ điều lớn nhất địa phương chúng tôi làm được chính là việc khơi sức dân-huy động sự vào cuộc của tất cả nhân dân địa phương, kể cả con em đang công tác, làm ăn tại khắp mọi miền Tổ quốc tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu-Khó vạn lần dân liệu cũng xong”-Bài học “dân vận khéo” của Bác Hồ chưa bao giờ hết tính thời sự và địa phương đã phát huy cao độ tinh thần ấy để chuyển hóa cái khó thành thuận lợi, mục tiêu cuối cùng cũng là để cho nhân dân có cuộc sống ngày càng tốt lên”.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của Đổng Lâm là huy động nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa. Từ năm 2003, thôn đã huy động nhân dân tham gia đóng góp 300 nghìn đồng/khẩu xây dựng hơn 4km đường giao thông trong thôn; vừa qua để xây dựng Nhà văn hóa thôn, địa phương cũng huy động nhân dân tham gia ủng hộ 600 nghìn đồng/khẩu. Bà Đỗ Thị Giang, một người dân trong thôn phấn khởi: “Điều kiện Đổng Lâm còn khó khăn, song nhân dân luôn đoàn kết, đồng lòng trong các hoạt động, phong trào chung nên rất thuận lợi. Mong sao không chỉ ở Đổng Lâm mà nhiều miền quê khác cũng huy động được tinh thần vì tập thể như vậy, thôn phát triển thì xã, huyện mới phát triển chứ”.

 

 

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội Đại đoàn kết thôn Đổng Lâm.

 

Để thực hiện được điều đó, Chi ủy, Chi bộ, Ban quản lý, các Chi hội đoàn thể thôn Đổng Lâm đã làm tốt công tác “dân vận khéo”. Từ việc tổ chức hội nghị họp dân công khai đến đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh; mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên là một cá nhân tiên phong để vận động quần chúng nhân dân; đến từng gia đình còn những khúc mắc, để phân tích, giải thích cho người dân hiểu rõ… Nhờ đó đã giúp nhân dân đồng lòng và tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Tiêu biểu như vận động xây dựng nhà văn hóa thôn trong thời gian hai năm chia làm 4 đợt, nhưng đợt đầu tiên đã có hơn 80% gia đình tự nguyện đóng góp đầy đủ.

Tinh thần đoàn kết, đồng lòng ấy đã giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân thôn Đổng Lâm đạt nhiều thành tích trong xây dựng nông thôn mới: 4 năm liền từ năm 2014 đến nay thôn đạt tiêu chuẩn “Làng văn hóa”; năm 2017 thôn có 394/419 gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có chuyển biến nhất định; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo…

Trưởng thôn Đổng Lâm Hoàng Văn Hà khẳng định, là một địa phương chưa phải là giàu có, song Đổng Lâm thời gian qua đã làm tốt công tác huy động, khơi sức dân trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương, góp phần vào thực hiện mục tiêu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Quỳnh Phú, cũng như huyện Gia Bình trong năm 2018.  

Xuân Bình-Xuân Me
Top