Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 27/11/2017 - 09:04
Lâm Thao cán đích Nông thôn mới
Là một trong 3 xã đăng ký về đích Nông thôn mới (NTM) trong năm 2017 của huyện Lương Tài, thời gian qua xã Lâm Thao tập trung huy động nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa,… Kết quả rà soát đến thời điểm này xã đã đạt 19/19 tiêu chí, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Năm 2011, khi mới bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng NTM, Lâm Thao chỉ đạt 9/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền và toàn thể cộng đồng, xã luôn chú trọng tuyên truyền, vận động sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo sự chủ động chung tay, tham gia, hưởng ứng thực hiện chương trình. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, xã cũng tập trung chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc nhắc nhở các thành viên tích cực đi từng thôn phối hợp hướng dẫn kiểm tra thực hiện từng tiêu chí theo phương châm “làm đến đâu chắc đến đó, dễ làm trước khó làm sau” bảo đảm đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện, chú trọng kiểm tra đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, giải quyết ngay những tồn tại, vướng mắc, không để tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản và giữ gìn phát huy các tiêu chí đã đạt, làm cơ sở phấn đấu các tiêu chí tiếp theo. Điểm nổi bật trong thực hiện chương trình xây dựng NTM ở Lâm Thao là thực hiện tốt quy chế dân chủ với phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra các tiêu chí” góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân do đó nhiều tiêu chí tưởng khó thực hiện đã trở nên đơn giản.

 

 

Mô hình trồng tía tô xanh xuất khẩu của Công ty Cổ phần may Hồ Gươm góp phần giải quyết việc làm cho gần 100 lao động trên địa bàn xã Lâm Thao.

 

Trên cơ sở xã hội hóa, cùng với nguồn vốn của cấp tỉnh, huyện, xã, các doanh nghiệp, người dân và con em quê hương đã đóng góp hàng chục tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng trong đó có 43 hộ dân hiến hơn 300 m2 đất làm đường giao thông nông thôn và đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng công trình văn hóa, đường giao thông ngõ, xóm, cứng hóa kênh mương, xây dựng nhà ở, chỉnh trang khu dân cư theo quy hoạch. Nhờ vậy đến nay, các tuyến đường liên xã, liên thôn và ngõ, xóm đều được bê tông hóa rộng rãi, sạch đẹp, tạo diện mạo làng quê khởi sắc; hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng đáp ứng tốt cho sản xuất và nhu cầu dân sinh. Bên cạnh thực hiện tiêu chí giao thông, văn hóa, xã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hiện đại cho các trường học, trạm y tế đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu dân sinh...

Với nhận thức phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, Lâm Thao đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập trên một đơn vị canh tác. Khuyến khích người dân phát triển đa dạng các ngành, nghề, dịch vụ như: mộc, nề, cơ khí, nấu rượu, làm đậu, mỳ, bún, xay xát, kinh doanh dịch vụ và vận tải. Hiện toàn xã có 10 công ty, nhà máy và 1 mô hình công nghệ cao sản xuất lá tía tô xuất khẩu, 7 xưởng mộc có quy mô lớn góp phần giải quyết việc làm cho hơn 400 lao động địa phương, với thu nhập trung bình 4 triệu đồng/người/ tháng. Xã cũng khuyến khích tạo điều kiện cho người dân đi xuất khẩu lao động ở các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… Nhờ đó, đã góp phần nâng thu nhập trung bình/đầu người của xã lên 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,12% (theo chuẩn mới); 100% hộ dân có nhà ở đạt chuẩn theo quy định, tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm xã hội đạt hơn 80%; 100% số hộ được sử dụng nước sạch và có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được chăm lo, có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, an sinh xã hội được đẩy mạnh, cảnh quan môi trường được giữ gìn xanh, sạch, đẹp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố tăng cường, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Bằng những chủ trương đúng đắn, linh hoạt và sự đoàn kết chung sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân, đến thời điểm hiện nay, xã Lâm Thao đã hoàn thành các tiêu chí NTM và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận trong năm 2017.

Bài, ảnh: Trung Nguyên
Top