Bao dien tu Bac Ninh
Chủ nhật, 26/11/2017 - 17:04
Hội thảo khoa học - Những vấn đề cần quan tâm trong việc đưa di sản vào giảng dạy cho học sinh
Ngày 24-11, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nhận diện một số loại hình di sản văn hóa truyền thống của tỉnh Bắc Ninh, những vấn đề cần quan tâm trong việc đưa vào giảng dạy cho học sinh, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống”.

Học sinh trường Trung cấp VHNT&DL tỉnh trình diễn Di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

 
 
Nhận diện từng loại hình di sản của tỉnh để đưa vào giảng dạy cho học sinh vừa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống vừa góp phần hình thành nhân cách, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ Bắc Ninh.

Hội thảo thu hút 40 tham luận của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn hóa Trung ương và địa phương đề cập đến những nội dung chính: Nhận diện, đánh giá về những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh; khẳng định tính đa dạng, phong phú và giá trị đặc sắc của các loại hình di sản văn hóa Bắc Ninh; đi sâu phân tích giá trị và ý nghĩa của việc đưa di sản vào giáo dục trong trường học, đồng thời chỉ rõ những vấn đề cần lưu tâm khi đưa các loại hình di sản văn hóa truyền thống vào trong trường học. Một số tham luận khai thác theo hướng nhận thức, vai trò của nhà trường, giáo viên và học sinh đối với việc đưa di sản văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong trường học; tính phù hợp của mỗi loại hình di sản đối với từng lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Hội thảo là cơ sở để Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh tổng hợp, bổ sung các nguồn tài liệu, kết quả mới làm tiền đề cho việc đánh giá, đề xuất với cơ quan chức năng trong quá trình bảo tồn di sản văn hóa nói chung, cũng như tham góp thêm giải pháp, sáng kiến mang tính khả thi để lựa chọn, đưa một số loại hình di sản văn hóa vào giảng dạy trong trường học.

Tin, ảnh: Thuận Cẩm
Top