Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 24/11/2017 - 16:00
Thành phố Bắc Ninh và lộ trình trở thành đô thị loại I
Theo lộ trình, trong năm 2018 Thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Nhiệm vụ này đã trở thành mục tiêu phấn đấu của thành phố Bắc Ninh và nằm trong quy hoạch phát triển dài hạn của tỉnh.
Các tuyến phố ở thành phố Bắc Ninh luôn được chỉnh trang.

 

Qua 20 năm sau khi tái lập tỉnh, kinh tế thành phố đã phát triển vượt bậc, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng một cách đồng bộ, hoàn chỉnh cùng với cơ sở chính sách thông thoáng của tỉnh, kết hợp với những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, hệ thống giao thông đầu mối, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ dân trí phát triển, cơ sở hạ tầng kinh tế, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội  của đô thị Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thiện, đời sống kinh tế và tinh thần của người dân được nâng cao; diện mạo đô thị đã có bước thay đổi đáng kể, thành phố Bắc Ninh đã và đang trở thành điểm hấp dẫn thu hút đầu tư các doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khẳng định vai trò vị thế đô thị trung tâm của tỉnh Bắc Ninh và vùng thủ đô Hà Nội.

Trong những năm gần đây, thành phố Bắc Ninh và khu vực kế cận (huyện Tiên Du, huyện Yên Phong, huyện Quế Võ) nhiều khu công nghiệp đi vào hoạt động đã thu hút lực lượng lao động từ các nơi tới làm việc. Thêm vào đó là trong khu vực nội thành có hàng chục trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề… có số lượng sinh viên, học sinh tập trung lớn…Hiện nay thành phố Bắc Ninh có quy mô dân số là 501.199 người, trong đó dân số thường trú là 213.616 người, dân số tạm trú quy đổi là 287.583 người. Chia theo khu vực, dân số nội thành là 432.110 người, dân số khu vực ngoại thành là 69.089 người.

Xu hướng đô thị hóa là tất yếu trên con đường phát triển của mỗi quốc gia, mỗi địa phương, tuy nhiên lộ trình và các biện pháp thực hiện như thế nào rất quan trọng. Về lâu dài, việc trở thành đô thị loại I giúp cho thành phố có thêm các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, với các cơ chế chính sách mới, được tự chủ nhiều hơn. Vì vậy cùng với tốc độ  và các sản phẩm của đô thị hóa cần phải có những giải pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người như mục tiêu của đề án nâng cấp đô thị thành phố đã đặt ra.

Mặt khác, mức độ chênh lệch giàu nghèo cũng gia tăng, vì có những tầng lớp có thể phát triển thu nhập rất nhanh nhờ vào đô thị hóa, nhưng cũng có những người dân thiếu tư liệu sản xuất, khó tìm kiếm việc làm... Các cơ sở hạ tầng xã hội không phát triển kịp với tốc độ đô thị hóa và di dân cơ học. Các lĩnh vực xã hội cũng phát sinh nhiều vấn đề từ việc đô thị hóa, các di sản phi vật thể ở nông thôn dần biến mất vì người dân nông thôn trở thành cư dân đô thị, lối sống, văn hóa cũng thay đổi nhanh chóng. Vì thế vấn đề quy hoạch phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội là hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng thành phố.

Xây dựng thành phố Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại I  nằm trong lộ trình đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 (theo Thông báo Kết luận số 132/TB-VPCP, ngày 13/3/2017 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh). Đối chiếu với 5 tiêu chí của đơn vị hành chính loại I trực thuộc tỉnh, thành phố Bắc Ninh đã đáp ứng đầy đủ.

Việc phấn đấu, xây dựng kiến tạo thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị loại I có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao vị thế, thúc đẩy sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như việc đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành kinh tế công nghiệp, dịch vụ, nâng cao đời sống nhân dân.

Bài, ảnh: Hoàng Mai
Top