Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 22/11/2017 - 17:44
Công ty Cổ phần bao bì Liên Việt giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động
Công ty Cổ phần bao bì Liên Việt, KCN Phú Lâm (Tiên Du) chuyên sản xuất bao bì carton, cung cấp cho các doanh nghiệp FDI đóng trên địa bàn tỉnh.
In sản phẩm bao bì carton tại Công ty Cổ phần bao bì Liên Việt.

 

Từ năm 2016 đến nay, Công ty đầu tư 70 tỷ đồng mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Hiện với 2 nhà xưởng, tổng diện tích 7.500 m2, có 2 dây chuyền sản xuất, công suất 1.800 tấn/ tháng. Công ty giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động với mức thu nhập bình quân từ 6,5- 7 triệu đồng/ người/ tháng. 10 tháng, tổng doanh thu của Công ty đạt 150 tỷ đồng.

Công ty phấn đấu hết năm 2017, tổng doanh thu đạt 200 tỷ đồng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Tin, ảnh: Dương- Cầm
Top