Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 21/11/2017 - 08:32
Nam giới chiếm 61% tổng số các trường hợp nhiễm mới HIV
Toàn tỉnh hiện lũy tích 2.411 bệnh nhân nhiễm HIV; số bệnh nhân HIV còn sống là 1.410 người; bệnh nhân AIDS lũy tích là 1.215 người.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 84 người nhiễm mới HIV, số bệnh nhân AIDS mới là 12 người, số tử vong do AIDS là 13 người. Trong số 84 người mắc mới có 51 nam giới, chiếm 61% tổng số các trường hợp mắc mới.

Hiện tại ở 118/126 xã, phường, thị trấn thuộc 8/8 huyện, thị xã, thành phố phát hiện có người nhiễm HIV, trong đó thành phố Bắc Ninh có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất, chiếm 46% tổng số nhiễm HIV toàn tỉnh và 100% xã, phường phát hiện có người nhiễm HIV. Đường lây truyền chủ yếu qua đường tình dục với 68 trường hợp (chiếm 81%), lây truyền qua đường máu có xu hướng giảm; 78 trường hợp mắc mới trong độ tuổi lao động.

Hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV cho các đối tượng có nguy cơ cao tiếp tục được thực hiện với hình thức tiếp cận chủ yếu qua mạng lưới nhân viên tiếp cận cộng đồng, tuyên truyền viên đồng đẳng. Trong thời gian qua, cấp phát được hơn 10,2 nghìn chiếc bao cao su, phát miễn phí hơn 196,8 nghìn chiếc bơm kim tiêm và thu gom gần 107,7 nghìn chiếc bơm kim tiêm đã qua sử dụng.

Việt Hoa
Top