Bao dien tu Bac Ninh
Bai 5 tiep theo Thuoc la Bac Son - 20 nam cat canh cung tinh Bac Ninh va nganh cong nghiep san xuat thuoc la 1997 - 2017
Tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất thuốc lá theo hướng hiện đại.

Bai 5 Thuoc la Bac Son - 20 nam cat canh cung tinh Bac Ninh va nganh cong nghiep san xuat thuoc la 1997 - 2017
Ngày 06 tháng 11 năm 1996, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá IX đã có Nghị quyết “về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh”, tỉnh Bắc Ninh chính thức được tái lập. Ngày 01 tháng 1 năm 1997, tỉnh Bắc Ninh đi vào hoạt động theo đơn vị hành chính mới, lấy thị xã Bắc Ninh làm trung tâm tỉnh. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa quan trọng, tạo đà phát triển vững chắc cho quê hương giàu truyền thống văn hiến, cách mạng, trong đó Dân ca Quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Từng bước chủ động trong cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế

Vượt qua những khó khăn chồng chất, tiếp tục phát triển

Bai 3 Nha may Thuoc la Bac Son giai doan 1975 - 1985
Củng cố cơ sở vật chất, kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất