Bao dien tu Bac Ninh
Khang dinh vai tro lanh dao cua to chuc Dang
Những năm trước đây, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Bắc Sơn trực thuộc Thị ủy Bắc Ninh, sau là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, kể từ năm 2012 đến nay trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Trong suốt 20 năm kể từ ngày tái lập tỉnh Bắc Ninh, Đảng bộ Công ty luôn phát huy truyền thống, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện Công ty vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, xây dựng và phát triển đơn vị lớn mạnh. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ Công ty được công nhận tổ chức Đảng TSVM, được Đảng cấp trên ghi nhận, khen thưởng.

Công ty Thuốc lá Bắc Sơn- tiền thân là Nhà máy Thuốc lá Bắc Sơn được thành lập ngày 15-2-1968 từ bộ phận T2 của Nhà máy Thuốc lá Thăng Long (nay là Công ty Thuốc lá Thăng Long). Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Công ty Thuốc lá Bắc Sơn luôn phát triển không ngừng và vững bước trên chặng đường phía trước. Thành quả ấy là sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, miệt mài lao động, ý chí phấn đấu tự lực, tự cường của các thế hệ CBCNV - NLĐ Công ty.

Bai 5 tiep theo Thuoc la Bac Son - 20 nam cat canh cung tinh Bac Ninh va nganh cong nghiep san xuat thuoc la 1997 - 2017
Tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất thuốc lá theo hướng hiện đại.

Bai 5 Thuoc la Bac Son - 20 nam cat canh cung tinh Bac Ninh va nganh cong nghiep san xuat thuoc la 1997 - 2017
Ngày 06 tháng 11 năm 1996, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá IX đã có Nghị quyết “về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh”, tỉnh Bắc Ninh chính thức được tái lập. Ngày 01 tháng 1 năm 1997, tỉnh Bắc Ninh đi vào hoạt động theo đơn vị hành chính mới, lấy thị xã Bắc Ninh làm trung tâm tỉnh. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa quan trọng, tạo đà phát triển vững chắc cho quê hương giàu truyền thống văn hiến, cách mạng, trong đó Dân ca Quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trang  1 2   Next page