Bao dien tu Bac Ninh
Năm 2013, tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý tại huyện Gia Bình được kiềm chế khá tốt. Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/TU và Nghị quyết số 05/BTV của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống ma tuý và kiểm soát ma tuý được Ban chỉ đạo, các ngành, các cấp quán triệt thực hiện nghiêm túc.

Ngày 23-12, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm và công tác quản lý cai nghiện, sau cai nghiện ma túy, giai đoạn 2011- 2013.

Ngày 23-8, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Bắc Ninh tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực truyền thông phòng chống tệ nạn ma túy năm 2013.

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Lương Tài triển khai nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm theo Chỉ thị số 21/CT/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới", đến nay, các cấp Hội phụ nữ tổ chức 123 lớp tập huấn kiến thức về phòng, chống ma túy, 293 buổi truyền thông, vận động được 193 người đi cai nghiện; tổ chức cho 349.105 lượt hộ gia đình hội viên ký cam kết gia đình không có người thân nghiện ma tuý và mắc tệ nạn xã hội.

Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Ma tuy AIDS - Chiec cau ngan nhat dan toi cai chet
Những năm gần đây, hiện tượng thanh niên nghiện ma túy đang ngày càng gia tăng nhanh chóng.

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn 99/126 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. Điều này cho thấy, ma túy đã ăn sâu vào đời sống, rất cần có biện pháp phòng, chống ngay trong mỗi gia đình và ở mỗi thôn, xóm.

Tai nghien sau cai con o muc cao
Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh có 1.266 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, khoảng 600 người nghi nghiện ma túy. Tất cả các huyện, thị xã, thành phố và khoảng 99/126 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có người nghiện ma túy.

Ra quan huong ung Thang hanh dong phong chong ma tuy va ‘Ngay toan dan phong chong ma tuy
Ngày 25-6, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Bắc Ninh, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Bắc Ninh tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy.

Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Next page