Bao dien tu Bac Ninh
Đảng bộ huyện Tiên Du hiện có hơn 4.800 đảng viên sinh hoạt ở 58 chi, Đảng bộ cơ sở. Những năm qua, Đảng bộ huyện luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, lãnh đạo nhân dân trên địa bàn thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà đại hội Đảng các cấp đã đề ra, kinh tế phát triển với tốc độ tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Có được kết quả này là do Đảng bộ luôn xác định phải tạo được sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, trong đó việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân ta kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để tiếp tục khẳng định giá trị tư tưởng to lớn và tấm gương đạo đức của Bác.

Thôn giáo toàn tòng Nam Viên (xã Lạc Vệ, Tiên Du) trước năm 2013 chỉ có 2 đảng viên sinh hoạt ghép với chi bộ Nội Viên. Năm 2012, 1 quần chúng ưu tú của Nam Viên được kết nạp Đảng. Theo Bí thư Đảng ủy xã Lạc Vệ - Nguyễn Quang Bính, đây là người công giáo đầu tiên của thôn được đứng trong hàng ngũ của Đảng sau nhiều năm không thực hiện được việc này. Chi bộ Nam Viên được thành lập là kết quả của sự nỗ lực, quan tâm, đầu tư đúng mức của các cấp uỷ Đảng tới vấn đề phát triển Đảng trong người công giáo.

Trong quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ, Yên Phong là huyện có nhiều doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà nước với số lượng người lao động đông đảo. Tập hợp, thu hút lực lượng này vào tổ chức là việc làm quan trọng để Đảng thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, đối với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, để làm được điều đó là cả một bài toán không hề đơn giản.

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Tân Chi (Tiên Du) có những chuyển biến bước đầu trên mọi lĩnh vực và công tác xây dựng Đảng.

Nhằm khắc phục hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Bí thư cấp ủy huyện Quế Võ đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với nhân dân tại cơ sở, đạt kết quả bước đầu quan trọng và rút ra nhiều kinh nghiệm quý. Phóng viên Báo Bắc Ninh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy về vấn đề này.

Đó là chia sẻ của đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Sở Kế hoạch - Đầu tư về quan điểm chỉ đạo thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cũng như quá trình khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm.

Thực hiện vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân, những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Tiên Du luôn chú trọng đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Từ kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ủy xã Nhân Thắng (Gia Bình) đã lãnh, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp tích cực khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biến một bước trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

Trong quá trình triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), cùng với việc xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở, Thành ủy Bắc Ninh còn kiên quyết, công tâm trong xử lý đảng viên sai phạm. Từ đó, tổ chức cơ sở Đảng được củng cố tăng cường vai trò lãnh đạo, tạo niềm tin trong nhân dân.

Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Next page