Bao dien tu Bac Ninh
Những năm qua, Đảng bộ xã Hương Mạc (thị xã Từ Sơn) tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, bám sát tình hình thực tiễn địa phương, đề ra các Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Với mục tiêu xây dựng thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị và khu dân cư xanh - sạch - đẹp được các cấp ủy nghiêm túc thực hiện. Mỗi cơ quan, đơn vị, khu dân cư chịu trách nhiệm về môi trường đô thị nơi mình đang làm việc, sinh sống. Trong đó, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh là “điểm sáng” trong phong trào xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp và văn minh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp uỷ Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức”*.

Bước vào nhiệm kỳ mới với những kỳ vọng mới, ngay sau Đại hội, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh đang sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Đó là khẳng định của đồng chí Đinh Quang Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh. Theo đó, trong những năm qua, Đảng bộ Công ty đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước.

Công tác quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp (KCN) đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và giữ gìn môi trường đầu tư, giúp tỉnh thu hút các nhà đầu tư. Xác định rõ điều đó, những năm qua, Ban Quản lý (BQL) các KCN tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực cùng các sở, ngành chức năng tạo dựng và giữ gìn hình ảnh môi trường đầu tư hấp dẫn, an toàn và ổn định cho tỉnh.

Trong những năm qua, Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng gắn với việc nâng cao vai trò lãnh đạo trong mọi mặt công tác, nổi bật nhất là việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể cho hệ thống chính trị tại cơ sở và tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, làm tốt việc tham mưu cho tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ.

Phat huy vai tro cua Dang trong lanh dao doanh nghiep vuot kho
Những năm gần đây, trước tình hình suy thoái kinh tế nói chung và sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ trong thị trường viễn thông công nghệ thông tin, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Viễn thông Bắc Ninh gặp nhiều khó khăn. Đứng trước tình hình đó, Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh sớm làm tốt công tác dự đoán, dự báo tình hình, đề ra các giải pháp lãnh đạo phù hợp bảo đảm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ổn định và phát triển.

Hieu qua tu thuc hien dan chu o co so
15 năm qua,từ khi Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Mộ Đạo (Quế Võ) thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực để phát triển bền vững.

Chuyen bien moi o Dang bo Dai Xuan
Trước năm 2011, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà Đảng bộ xã Đại Xuân (Quế Võ) không đạt trong sạch vững mạnh. Qua đợt kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên nơi đây từng bước khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Nhờ vậy, 3 năm gần đây Đảng bộ xã vươn lên đạt trong sạch vững mạnh.

Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Next page