Bao dien tu Bac Ninh
Khi dang vien di truoc
Chi bộ Ngọc Khám, xã Gia Đông (Thuận Thành) hiện có 89 đảng viên, trong đó có 35 đảng viên thuộc diện miễn sinh hoạt Đảng và đi làm ăn xa. Với chi bộ, nhiệm vụ chính trị hàng đầu của năm 2016 là lãnh đạo cán bộ, nhân dân trong thôn chung tay xây dựng nông thôn mới.

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Vì vậy, lấy dân làm gốc, thực hiện chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là bài học kinh nghiệm quý báu được đúc rút trong thực tiễn cách mạng nước ta. Bài học ấy vẫn luôn còn nguyên giá trị.

Với phương châm “Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” do vậy Lương Tài xác định công tác dân vận ở cơ sở luôn có vai trò quan trọng. Các tổ dân vận hoạt động tích cực, nền nếp thực hiện tốt quy chế phối hợp chặt chẽ với Ban công tác Mặt trận và các thành viên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những bức xúc của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, duy trì và thực hiện tốt pháp lênh dân chủ ở cơ sở góp phần ổn định tình hình ngay tại cơ sở.

Day manh cong tac dan van vi nhan dan phuc vu
Từ năm 2011 đến nay, công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Đảng bộ Công an tỉnh được thực hiện thường xuyên, đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, đạt hiệu quả cao, thiết thực vì nhân dân phục vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phat huy vai tro to chuc Dang trong xay dung nong thon moi o Tien Du
Những ngày cuối tháng Tám, chúng tôi về huyện Tiên Du - một điển hình trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh, những con đường nhựa, bê tông phẳng lỳ nối những cánh đồng mẫu lớn xanh mướt được làm nên từ ý Đảng lòng Dân.

Danh gia buoc dau thi diem giai the chi bo co quan xa o Thuan Thanh
Thực hiện hướng dẫn số 10 ngày 10-7-2007 của Ban Tổ chức Trung ương và hướng dẫn số 06 ngày 1-11-2007 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 126 đơn vị xã, phường, thị trấn trong tỉnh thành lập chi bộ cơ quan. Sau hơn 8 năm thực hiện, bên cạnh những mặt tích cực cũng bộc lộ nhiều vấn đề bất cập.

Năm 2016, đất nước ta đã tổ chức thành công hai sự kiện chính trị trọng đại là Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đến nay, tổ chức bộ máy Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã được kiện toàn và đi vào hoạt động theo đúng Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đây là điểm nhấn quan trọng thể hiện rõ tinh thần, thái độ của nhân dân Việt Nam trong việc tham gia củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh.

Trong Chỉ thị số 10 năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X chỉ rõ 7 nội dung, biện pháp cơ bản để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ đó là tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ. Thực hiện Chỉ thị này và hướng dẫn của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Đảng ủy Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai nghiêm túc việc sinh hoạt theo chuyên đề, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Những năm qua, Ban tuyên giáo các xã, thị trấn của huyện Lương Tài phát huy tốt vai trò định hướng công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Dân, nỗ lực chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Quán triệt các kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Công văn số 91-CV/ĐUQK ngày 24-1-2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 về việc thực hiện thí điểm thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Huyện ủy Lương Tài tổ chức thí điểm thành lập Chi bộ quân sự xã Trung Chính vào ngày 23-4-2011.

Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Next page