Bao dien tu Bac Ninh
Yen Phong no luc dao tao nghe cho lao dong nong thon
Huyện Yên Phong là một trong những địa phương đi đầu trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh. Không chỉ tăng dần quy mô tuyển sinh, chất lượng đào tạo nghề cũng từng bước được chú trọng, nâng cao với các giải pháp đa dạng hóa nghề học gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân và tính khả thi trong giải quyết việc làm.

Phu Khe xay dung nong thon moi
Về xã Phù Khê (Thị xã Từ Sơn) đi trên Tỉnh lộ 277 thênh thang, rộng mở, diện mạo vùng quê cách mạng, đất nghề nổi tiếng đang từng ngày khởi sắc… Đó là kết quả của một quá trình phấn đấu và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới (NTM).

Toan tinh dat binh quan 1616 tieu chi-xa
Tính đến quý II năm 2016, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM toàn tỉnh Bắc Ninh là 16,16 tiêu chí/xã, tăng 0,45 tiêu chí/xã với năm 2015, cao hơn vùng Đồng bằng Sông Hồng 0,76 tiêu chí/xã. Trong đó, có 35 xã đạt 19/19 tiêu chí, bằng 36,1% tổng số xã, cao hơn vùng Đồng bằng Sông Hồng 12,6%; 30 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, bằng 30,9% tổng số xã (tăng 6 xã so với năm 2015); 32 xã đạt từ 11 đến 14 tiêu chí, bằng 32,9% tổng số xã (giảm 6 xã so với năm 2015); không còn xã đạt dưới 11 tiêu chí.

Nong dan Gia Binh gop suc xay dung nong thon moi
Với gần 15.400 hội viên sinh hoạt tại 14 cơ sở Hội, bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp, Hội Nông dân huyện Gia Bình trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đưa các xã sớm hoàn thành các tiêu chí.

Gan xay dung Nong thon moi voi phat trien do thi
“Xây dựng Nông thôn mới (NTM) ở thị xã năng động như Từ Sơn mang dáng dấp riêng biệt, không đơn thuần chỉ là đạt chuẩn chung mà với tầm nhìn rộng lớn hơn, từng tiêu chí được hoàn thiện theo hướng đô thị trong tương lai” - đó là chia sẻ của ông Trần Viết Lược, Trưởng phòng Kinh tế.

Tan Chi bung sang
Là xã được chọn thực hiện thí điểm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2015, bằng sự nỗ lực, đoàn kết, đồng thuận của chính quyền địa phương và nhân dân, xã Tân Chi (Tiên Du) tạo được nhiều chuyển biến tích cực về hoạt động kinh tế-chính trị-xã hội và an ninh quốc phòng.

Tam Son huong dich nong thon moi
Để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Tam Sơn (thị xã Từ Sơn) tranh thủ mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế với phương châm phát triển nông nghiệp là nền tảng, TTCN là chủ đạo, thương mại dịch vụ là mũi nhọn.

994 ty dong ho tro xay dung ha tang Nong thon moi
6 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn mới là 994 tỷ đồng.

Những năm qua, mặc dù còn khó khăn trên nhiều lĩnh vực, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp và sự cố gắng nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân, thị xã Từ Sơn đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân được nâng cao, trật tự an ninh xã hội được đảm bảo và ổn định. Với những kết quả đã đạt được, việc thị xã Từ Sơn là đơn vị cấp huyện thị đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016 là rất khả quan.

Trinh Khe tang cuong cong tac dan van trong xay dung nong thon moi
Xác định công tác dân vận là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, thôn Trình Khê xã Trung Chính (Lương Tài) đã đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau 5 năm triển khai thực hiện với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, đến nay thôn đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30   Next page