Bao dien tu Bac Ninh
Năm 2016, huyện Yên Phong có 3 xã đăng ký về đích Nông thôn mới gồm: Đông Phong, Long Châu, Đông Tiến.

Thuan Thanh no luc xay dung Nong thon moi
Sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện Thuận Thành có 5/17 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước nâng lên. Kết quả từ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế- xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Bộ mặt nông thôn ở xã Phượng Mao (Quế Võ) hôm nay đang từng ngày khang trang, khởi sắc với nhiều thành tựu về phát triển kinh tế-văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục; công tác an sinh xã hội được quan tâm, an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao. Đó là kết quả của một quá trình phấn đấu và khả năng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ đổi mới.

5 nam xay dung nong thon moi-nhin tu Yen Phong
5 năm là khoảng thời gian chưa dài đối với một chương trình mục tiêu quốc gia có quy mô lớn, song thời gian đó cũng đủ để khẳng định sức ảnh hưởng của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đối với cuộc sống người dân. Những làng quê khởi sắc, hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, nâng cấp, thu nhập và đời sống nhân dân được nâng cao... là những thành quả nổi bật mà huyện Yên Phong đạt được sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình thôn Xuân Lê xã Xuân Lâm (Thuận Thành) đi vào nền nếp, ổn định, hạn chế được lượng rác thải đáng kể.

Là đơn vị được chọn làm “điểm” trong chương trình xây dựng Nông thôn mới của tỉnh, những năm qua, xã Tân Chi (Tiên Du) đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của người dân, sớm hoàn thành các tiêu chí trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng Nông thôn mới của tỉnh.

Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến năm 2015 Bắc Ninh đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi và tự hào so với các địa phương khác trong cả nước với 35 xã đạt chuẩn (chiếm trên 36% số xã), 28 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí...

Trung Nghia chuyen minh
Những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân xã Trung Nghĩa (Yên Phong) phát huy tính sáng tạo chủ động, bứt phá vươn lên chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra một diện mạo mới cho vùng đất thuần nông.

Để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xã Hoà Long (T.P Bắc Ninh) huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân nỗ lực vươn lên trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM).

Với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ và nhân dân xã Hoài Thượng (Thuận Thành) đến nay xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cơ sở vật chất khang trang đổi mới, thu nhập kinh tế tăng trưởng khá, đời sống nhân dân có nhiều thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Đây là tiền đề vững chắc, khẳng định vai trò và sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân trên con đường phát triển mới.

Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28   Next page