Bao dien tu Bac Ninh
Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy công an huyện Lương Tài đã tập trung triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Nhung tam guong binh di ma cao quy
Họ là những cán bộ cơ sở được Ðảng cử, dân bầu. Nhận nhiệm vụ với thù lao ít ỏi, lại phải đối mặt với bao trở ngại từ thực tế cuộc sống, song bằng ý chí, quyết tâm và sự gần gũi, khéo léo trong vận động quần chúng, mọi nhiệm vụ của địa phương đều hoàn thành xuất sắc, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày một thanh bình, giàu đẹp.

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Tài tích cực vận động đoàn viên thực hiện có hiệu quả.

Sau 8 năm thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa rộng lớn đến các tầng lớp nhân dân. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương bình dị mà cao quý. Bắc Ninh hằng tháng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh gan voi thuc hien Nghi quyet Trung uong 4
Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Gia Bình tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, kể từ khi triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Đảng bộ có thêm động lực mới để nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm tạo chuyển biến lớn trong các hành động cách mạng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Gan hoc tap va lam theo loi Bac voi thuc hien Nghi quyet Trung uong 4
Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng bộ thành phố Bắc Ninh thực hiện nghiêm túc, hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển.

Chuyen bien tich cuc sau 4 nam Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh
Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả quan trọng.

Nong dan Bac Ninh hoc tap va lam theo loi Bac
Thực hiện theo lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, những năm qua, hội viên, nông dân tỉnh Bắc Ninh tích cực thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chuyen bien nhan thuc va hanh dong tu viec hoc tap va lam theo Bac
Trong những năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh quan tâm lãnh, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù hoạt động quân sự từ đó tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Chu dong sang tao trong tuyen truyen
Là cơ quan tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, những năm qua, Đài Phát thanh thị xã Từ Sơn khẳng định rõ vai trò cầu nối đưa những chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với nhân dân, đồng thời phản ánh kịp thời, thường xuyên toàn diện các mặt của đời sống xã hội trên địa bàn thị xã.

Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 43   Next page