Bao dien tu Bac Ninh
Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Ngô Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

Huyện Tiên Du vừa sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thành phố Bắc Ninh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương.

Hoi Nong dan Bac Ninh lam theo loi Bac
Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách sâu rộng và nghiêm túc trong hệ thống tổ chức hội, tạo ra sức lan tỏa rộng lớn, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cán bộ, hội viên.

Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Việt Đoàn (Tiên Du) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, kể từ khi triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), Đảng bộ có thêm động lực mới để nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến lớn trong hành động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Đồng chí Ngô Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban chủ trì hội nghị.

Xay dung nep song van hoa vi nhan dan phuc vu
Hai năm gần đây, Công an huyện Quế Võ liên tục đạt danh hiệu “đơn vị quyết thắng”, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen. Có được kết quả này là do Đảng uỷ Công an huyện đã duy trì, thực hiện tốt hai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”.

Từ khi Đảng ta ra đời đã có đường lối và phương pháp cách mạng đúng. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng nhân dân ta đã tiến hành cách mạng tháng Tám thành công, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa-nhà nước đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á-một nhà nước của dân, do dân và vì dân-nhà nước đó mang bản chất của giai cấp công nhân. Việc xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, chính là sự kế thừa kinh nghiệm xây dựng nhà nước trong lịch sử dân tộc ta và từ trong thực tiễn nghiên cứu và khảo nghiệm các kiểu nhà nước trên thế giới.

Chuyen bien tu viec thuc hien chuan muc dao duc nghe nghiep
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện đang lãnh đạo, quản lý 52 tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp, với nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác nhau, địa bàn hoạt động rộng trong và ngoài tỉnh. Đứng trước đặc thù này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ động lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng, niêm yết và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, coi đó là khâu đột phá trong thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Mùa xuân giữ vị trí quan trọng và đã trở thành một hình tượng xuyên suốt trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã góp phần tạo nên ở vị lãnh tụ kính yêu- nhà thi sĩ lớn của dân tộc Việt Nam một nét phong cách nghệ thuật hết sức độc đáo: Rất cổ điển mà vô cùng hiện đại.

Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32   Next page