Bao dien tu Bac Ninh
Thuong uy Kieu Quang Ha lam theo loi Bac
Thời gian qua, tuổi trẻ Công an tỉnh có nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua thanh niên làm theo lời Bác. Thượng úy Kiều Quang Hà, chỉ huy đơn vị Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động, Công an tỉnh Bắc Ninh là một trong những cá nhân tiêu biểu trong phong trào đó.

Tao chuyen bien manh me trong cong tac giu gin an ninh trat tu
Qua gần 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thị uỷ Từ Sơn vừa tổ chức hội nghị học tập chuyên đề về phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bieu duong dien hinh tien tien hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh
Ngày 9- 5, Công an tỉnh tổ chức gặp mặt, biểu dương 26 tập thể và 67 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các đồng chí: Nguyễn- Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã có tác động sâu rộng, bước đầu tạo chuyển biến quan trọng trong Đảng. Năm 2013, năm thứ ba thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng tiếp tục chỉ đạo học tập chuyên đề “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Ngô Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

Huyện Tiên Du vừa sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thành phố Bắc Ninh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương.

Hoi Nong dan Bac Ninh lam theo loi Bac
Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách sâu rộng và nghiêm túc trong hệ thống tổ chức hội, tạo ra sức lan tỏa rộng lớn, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cán bộ, hội viên.

Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Việt Đoàn (Tiên Du) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, kể từ khi triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), Đảng bộ có thêm động lực mới để nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến lớn trong hành động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32   Next page