Bao dien tu Bac Ninh
Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, sự hội tụ tinh hoa văn hóa nhân loại, nhưng quan trọng hơn hết là sự thể hiện rõ nét tư tưởng của học thuyết chủ nghĩa Mác-Lênin. Đối với sự nghiệp do Đảng ta lãnh đạo, việc vận dụng sáng tạo học thuyết chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc sống còn của dân tộc. Bởi lẽ học thuyết chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn được quán triệt trong mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; nhất là trong giai đoạn phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của nền kinh tế tri thức hôm nay, mà trọng tâm là xây dựng Đảng ta đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh.

Chi bo Agribank Bac Ninh Hoc va lam theo dao duc Bac Ho la nen tang dong luc de phat trien
Với những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện qua hơn 16 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày tái lập tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh “Agribank Bắc Ninh” đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Không chỉ tăng trưởng nhanh về quy mô và chất lượng tín dụng, trở thành một ngân hàng lớn, đầu tầu, Agribank Bắc Ninh còn luôn là một điển hình đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Suot doi phan dau lam theo loi Bac
Nhắc đến y sỹ Nguyễn Văn Bình, Trưởng trạm Y tế xã Tri Phương (Tiên Du), nhiều người dân hết mực khen ngợi bởi tấm lòng yêu nghề, luôn chăm sóc, thương yêu bệnh nhân như người thân của anh. Hơn 31 năm công tác, dù ở cương vị nào, người thương binh ấy cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn là kim chỉ nam trong hành động và nguyên tắc sống của anh.

Dong luc cho su phat trien
Từ nhiều năm nay, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Công ty CP Lilama 69-1. Trên các công trường, nhà xưởng đâu cũng thấy những dấu ấn của cuộc vận động, việc học Bác bắt đầu ngay trong công việc thường nhật.

Chỉ thị 03- CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” yêu cầu:

Thi xa Tu Son sau 2 nam trien khai Chi thi 03-CT-TW cua Bo Chinh tri
Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thị xã Từ Sơn bước đầu đã thu được những kết quả đáng khích lệ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt, thúc đẩy kinh tế -xã hội phát triển.

Năm 1976, chàng trai Vũ Bá Sơn quê xã Lâm Thao, Lương Tài lên đường nhập ngũ mang trong mình truyền thống quê hương với khát vọng phấn đấu trưởng thành. Trong quân đội anh được kết nạp vào Đảng, được phong quân hàm sĩ quan. Năm 1991 anh phục viên.

3 phai 3 khong o Benh vien Da khoa Yen Phong
Bác Hồ đã từng căn dặn các y bác sỹ “Phải thương yêu, chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn, lương y phải như từ mẫu”.

Chi bo xi nghiep may Kinh Bac - Mot tap the tieu bieu
Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần May Đáp Cầu (thành phố Bắc Ninh) về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ Xí nghiệp may Kinh Bắc chuyên may gia công hàng dệt kim xuất khẩu trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần May Đáp Cầu triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác Hồ trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức tác phong theo tấm gương của Người.

De cac gia tri tot dep lan toa
Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, pháp luật cho thanh thiếu nhi (TTN) của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh những năm qua đã có những đổi mới tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục thế hệ trẻ tình yêu quê hương đất nước, ra sức học tập và lao động cống hiến cho gia đình, xã hội.

Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35   Next page