Bao dien tu Bac Ninh
Gan thuc hien Cuoc van dong voi  nang cao hieu qua san xuat kinh doanh
Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhiều Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh coi trọng phát động phong trào thi đua nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Dang bo Quan su tinh day manh Hoc tap va lam theo dao duc Bac Ho
2 năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa rộng khắp, sôi nổi. Đặc biệt, học và làm theo Bác trở thành động lực, giải pháp quan trọng, hiệu quả để phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong từng cán bộ, chiến sỹ lực lượng quân sự tỉnh, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thuong uy Kieu Quang Ha lam theo loi Bac
Thời gian qua, tuổi trẻ Công an tỉnh có nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua thanh niên làm theo lời Bác. Thượng úy Kiều Quang Hà, chỉ huy đơn vị Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động, Công an tỉnh Bắc Ninh là một trong những cá nhân tiêu biểu trong phong trào đó.

Tao chuyen bien manh me trong cong tac giu gin an ninh trat tu
Qua gần 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thị uỷ Từ Sơn vừa tổ chức hội nghị học tập chuyên đề về phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bieu duong dien hinh tien tien hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh
Ngày 9- 5, Công an tỉnh tổ chức gặp mặt, biểu dương 26 tập thể và 67 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các đồng chí: Nguyễn- Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã có tác động sâu rộng, bước đầu tạo chuyển biến quan trọng trong Đảng. Năm 2013, năm thứ ba thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng tiếp tục chỉ đạo học tập chuyên đề “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Ngô Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

Huyện Tiên Du vừa sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thành phố Bắc Ninh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương.

Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 33   Next page