Bao dien tu Bac Ninh
“Gần dân, trọng dân, học dân, có trách nhiệm với dân, dựa vào dân để công tác, chiến đấu, rèn luyện”- Đó là phương châm hành động của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lương Tài được áp dụng trong từng lĩnh vực chuyên môn.

Học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập”... là phương châm của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lương Tài khi thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở xã Thụy Hòa (Yên Phong) trở thành phong trào thi đua sôi nổi, tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khi giải quyết mọi vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, giải phóng mặt bằng, phải giữ vững trật tự, ổn định chính trị để phát triển, lắng nghe và đáp ứng cơ bản nhu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân - Đó là khẳng định của đồng chí NGÔ VĂN DIỆN, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Bắc Ninh hàng tháng trích đăng cuộc trao đổi với đồng chí Ngô Văn Diện về vấn đề trên.

Di chúc là một trong 5 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi là bảo vật quốc gia. Là một văn kiện lịch sử phản ánh tập trung nhất tư tưởng, đạo đức và tác phong của Người, thể hiện tinh thần trách nhiệm lớn lao, lo lắng đến tương lai của dân tộc, đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Thực hiện lời Bác dạy “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, những năm qua Đảng bộ huyện Tiên Du không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, coi đó là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy đã rà soát lại đội ngũ cán bộ, đề ra mục tiêu mới khi Tiên Du cơ bản trở thành huyện công nghiệp vào năm 2015.

Nhieu chuyen bien tich cuc trong viec hoc va lam theo Bac
Hơn 3 năm qua, việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại xã Kim Chân (T.P Bắc Ninh) đã lan tỏa, thấm nhuần vào ý thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chủ tịch là một sản phẩm tinh thần chỉ ra con đường đi lên của dân tộc Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo.

Đã 45 năm trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa chúng ta. Người để lại cho muôn đời sau một bản Di chúc thiêng liêng. Bản Di chúc trở thành di sản tinh thần vô cùng quý giá, kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung tư tưởng cốt yếu định hướng phát triển lâu dài cho cách mạng Việt Nam.

Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 34   Next page