Bao dien tu Bac Ninh
Dang bo phuong Thi Cau hoc tap va lam theo guong Bac
Những năm qua, Đảng bộ phường Thị Cầu (thành phố Bắc Ninh) lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra.

5 năm qua, từ khi Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 03) được ban hành, các cấp các ngành quan tâm thực hiện và trở thành phong trào, thói quen của mỗi cán bộ đảng viên trong tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, chất lượng công tác; từng bước đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Hoc tap va lam theo Bac gan voi xay dung chinh quy quan ly ren luyen ky luat
Những năm qua, Đảng bộ Phòng Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh) tham mưu, thực hiện phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào Thi đua quyết thắng của lực lượng quân sự tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 03 đi vào cuộc sống của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh.

Từ khi triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến nay, các cấp Hội CCB trong huyện (Thuận Thành) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là những người gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người sáng lập và rèn luyện Ðảng ta, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng Bác thường xuyên chăm lo đến hạnh phúc của nhân dân, người mong toàn dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Sau 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã trở về Tổ quốc để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ðó là ngày 28 tháng 1 năm 1941, nhằm Tết Tân Tỵ, cách xuân này vừa đúng 75 xuân.

Thật hiếm có người phụ nữ nào ở tuổi 88 vẫn minh mẫn, tinh tường như nhà giáo Vũ Thị Vinh Hương, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên (từ năm 1969 đến năm 1978). Dịp ngành GD-ÐT kỷ niệm 70 năm nền Giáo dục cách mạng Việt Nam, bài phát biểu đầy tâm huyết với sự nghiệp trồng người của bà đã khiến nhiều người rơi lệ…

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được các cấp hội và hội viên phụ nữ trong tỉnh hưởng ứng.

Y đức là tiêu chuẩn vô cùng quan trọng đối với người thày thuốc. Nhận thức rõ điều đó, những năm gần đây, cán bộ nhân viên ngành Y tế Bắc Ninh đang tích cực thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để từng bước nâng cao tay nghề và đạo đức cách mạng.

Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 40   Next page