Bao dien tu Bac Ninh
Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8-2005, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) xã Hiên Vân (Tiên Du) được đánh giá là một trong những quỹ hoạt động, kinh doanh có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các thành viên, giúp người dân xoá đói, giảm nghèo, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Theo thống kê, thành phố Bắc Ninh có 13.547 cơ sở kinh tế hiện đang hoạt động, thu hút 59.598 lao động, so với năm 2002 số cơ sở đã tăng lên 7.980 cơ sở và số lao động, tăng 2,3 lần. Trong đó, số doanh nghiệp và đơn vị chi nhánh hiện đang hoạt động là 555 đơn vị thu hút 30.126 lao động, so với năm 2002 số doanh nghiệp đã tăng gần 2,8 lần và số lao động đã tăng 3,0 lần. Số doanh nghiệp tăng mạnh tập trung chủ yếu ở ngành công nghiệp, thương mại-dịch vụ và xây dựng cơ bản… và tập trung nhiều là khối doanh nghiệp dân doanh, điều này càng minh chứng cho thấy cơ chế, chính sách thông thoáng của các cấp chính quyền Thành phố trong thu hút đầu tư, khuyến khích làm giầu cho tất cả các tầng lớp dân cư là hoàn toàn có tác dụng. Cũng tại thời điểm này, số đơn vị chi nhánh chỉ có 97 đơn vị với 6.078 lao động, tăng 17 cơ sở và tăng 2 lần về số lao động so với năm 2002. Đặc biệt, số cơ sở kinh doanh cá thể đã có tốc độ tăng trưởng một cách ngoạn mục, toàn thành phố hiện có 12.525 cơ sở, với số lao động là 21.373 người, tăng 7.451 cơ sở và số lao động tăng thêm trên 13.552 người; trong đó ngành có tốc độ tăng nhanh nhất là thương mại và dịch vụ.

Vừa qua, Cục Thống kê tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho hơn 72 điều tra viên và tổ trưởng của 8 huyện, thành phố và một số cán bộ của Cục Thống kê tỉnh.

Những năm qua, Cục Thuế tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế, phổ biến pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Bắc Ninh, Đài PT – TH tỉnh… nhằm nâng cao nhận thức của người dân và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm. Phát huy những kết quả đó, đồng thời tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về thuế, Cục thuế phối hợp với Đài PT – TH tỉnh sẽ cho ra mắt một chương trình truyền hình mang tên “Thuế và cuộc sống”. Đây là một chương trình truyền hình mới, được tổ chức sản xuất công phu với những nội dung phong phú, bổ ích và hấp dẫn sẽ có ý nghĩa thiết thực trong việc đưa các chính sách, pháp luật thuế đi vào cuộc sống.

Vo Cuong phat trien nganh nghe dich vu
Hiện nay, phường Võ Cường (thành phố Bắc Ninh) có gần 100 Công ty TNHH, HTX, doanh nghiệp tư nhân và gần 2.000 cơ sở, hộ kinh doanh buôn bán vừa và nhỏ, giải quyết việc làm cho 9.000 lao động trong và ngoài địa phương. Nhiều doanh nghiệp đã tích cực mở rộng quy mô hoạt động, phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các loại hình kinh doanh, buôn bán thương mại dịch vụ phát triển đa dạng cả về số lượng và chất lượng. Giá trị thu nhập từ sản xuất thương mại dịch vụ, công nghiệp- TTCN chiếm 70% tổng giá trị thu nhập của toàn phường.

Trong những lựa chọn ưu tiên về kinh tế để phát triển bền vững, Bắc Ninh tập trung đẩy mạnh dịch vụ nhằm thúc đẩy sức sản xuất tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng xã hội… góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp-dịch vụ.

Vi sao san xuat do go dang chung lai
Đã từ lâu, Từ Sơn nổi tiếng trong và ngoài nước với nghề sản xuất gỗ mỹ nghệ và huyện luôn xác định đây là một trong những ngành nghề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cần quan tâm đầu tư phát triển. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2008, thị trường đầu ra của các sản phẩm đồ gỗ có dấu hiệu chững lại khiến các hộ kinh doanh, sản xuất gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Trang Previous page   1 ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218