Bao dien tu Bac Ninh
Những năm qua, Cục Thuế tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế, phổ biến pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Bắc Ninh, Đài PT – TH tỉnh… nhằm nâng cao nhận thức của người dân và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm. Phát huy những kết quả đó, đồng thời tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về thuế, Cục thuế phối hợp với Đài PT – TH tỉnh sẽ cho ra mắt một chương trình truyền hình mang tên “Thuế và cuộc sống”. Đây là một chương trình truyền hình mới, được tổ chức sản xuất công phu với những nội dung phong phú, bổ ích và hấp dẫn sẽ có ý nghĩa thiết thực trong việc đưa các chính sách, pháp luật thuế đi vào cuộc sống.

Vo Cuong phat trien nganh nghe dich vu
Hiện nay, phường Võ Cường (thành phố Bắc Ninh) có gần 100 Công ty TNHH, HTX, doanh nghiệp tư nhân và gần 2.000 cơ sở, hộ kinh doanh buôn bán vừa và nhỏ, giải quyết việc làm cho 9.000 lao động trong và ngoài địa phương. Nhiều doanh nghiệp đã tích cực mở rộng quy mô hoạt động, phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các loại hình kinh doanh, buôn bán thương mại dịch vụ phát triển đa dạng cả về số lượng và chất lượng. Giá trị thu nhập từ sản xuất thương mại dịch vụ, công nghiệp- TTCN chiếm 70% tổng giá trị thu nhập của toàn phường.

Trong những lựa chọn ưu tiên về kinh tế để phát triển bền vững, Bắc Ninh tập trung đẩy mạnh dịch vụ nhằm thúc đẩy sức sản xuất tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng xã hội… góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp-dịch vụ.

Vi sao san xuat do go dang chung lai
Đã từ lâu, Từ Sơn nổi tiếng trong và ngoài nước với nghề sản xuất gỗ mỹ nghệ và huyện luôn xác định đây là một trong những ngành nghề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cần quan tâm đầu tư phát triển. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2008, thị trường đầu ra của các sản phẩm đồ gỗ có dấu hiệu chững lại khiến các hộ kinh doanh, sản xuất gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Trang Previous page   1 ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217