Bao dien tu Bac Ninh
Một số cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với một số bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong năm 2008 sẽ được tổ chức qua mạng.

Nong bong van de o nhiem moi truong khong khi
Trong những năm qua với tốc độ phát triển mạnh về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và quá trình đô thị hóa, vấn đề môi trường của tỉnh đã xuất hiện nhiều điểm nóng. Ô nhiễm môi trường được tập trung ở các làng nghề, khu công nghiệp, các dòng sông nơi tiếp nhận nước thải từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và đô thị. Tùy từng khu vực và loại hình sản xuất mà vấn đề ô nhiễm môi trường được thể hiện ở nhiều trạng thái và mức độ khác nhau như: ô nhiễm môi trường nước, không khí, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải nguy hại… Vấn đề nóng bỏng hiện nay là ô nhiễm môi trường không khí, tác nhân trực tiếp gây ra hiệu ứng nhà kính, làm cho nhiệt độ trái đất nóng lên gây ra hiện tượng băng tan.

Đào Xá là một trong hai thôn có số hộ sản xuất giấy nhiều nhất ở xã Phong Khê (thành phố Bắc Ninh). Toàn thôn có hơn 30 cơ sở sản xuất, bình quân mỗi ngày tại đây có khoảng hơn 100 m3 nước thải phát sinh, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Từ nhiều năm nay, toàn bộ nguồn nước ngầm, nước mặt của thôn đã bị ô nhiễm nặng không sử dụng được. Các chỉ số: BOD, COD, CO2, NH3, PH… trong nước thải đều vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người dân.

Trang Previous page   1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78