Bao dien tu Bac Ninh
Tang cuong va doi moi su lanh dao cua Dang voi cong tac dan van
Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, sau hơn 3 năm triển khai đã tạo chuyển biến lớn trong nhận thức và tổ chức thực hiện công tác dân vận.

Đảng bộ huyện Quế Võ luôn đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nhờ đó Quế Võ đã có sự đổi mới mạnh mẽ trong nâng cao hiệu quả, chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 3 – 3, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ tại Phòng Tham mưu thuộc Đảng bộ Cảnh sát PC&CC tỉnh. Cùng dự còn có Đại tá Nguyễn Văn Toan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh.

Thời gian qua, Đảng bộ xã Trừng Xá, huyện Lương Tài luôn làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên nhằm bổ sung thêm lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho Đảng, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức đông về số lượng và mạnh về chất lượng.

Những năm qua, Đảng bộ công an huyện Lương Tài tập trung đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác quần chúng, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh được Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; triển khai, quán triệt các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Phân công nhiệm vụ cho đảng viên là một trong những nội dung quan trọng của công tác đảng viên ở chi bộ. Công việc này lại càng trở nên có ý nghĩa hơn với đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ thôn, khu phố. Thời gian qua, các cấp ủy trong Đảng bộ thành phố Bắc Ninh chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ này nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Thuc trang phat trien to chuc Dang trong khoi doanh nghiep ngoai Nha nuoc o Yen Phong
Đảng ta ra đời gắn liền với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày một sâu rộng như hiện nay, đội ngũ công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước ngày càng chiếm số lượng đông đảo. Tuy vậy, đa số doanh nghiệp ngoài Nhà nước là “vùng trắng” trong phát triển tổ chức Đảng và đảng viên.

Đảng bộ thành phố Bắc Ninh hiện có trên 8.980 đảng viên, sinh hoạt ở 80 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và 168 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Thời gian qua, Đảng bộ Thành phố luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn hiện có 314 đảng viên, sinh hoạt ở 12 Chi bộ. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020 về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 176   Next page