Bao dien tu Bac Ninh
Cong nghiep ve lang va vai tro lanh dao cua to chuc Dang
Hơn hai mươi năm tái lập, Bắc Ninh-tỉnh nhỏ nhất cả nước về diện tích tự nhiên đã khởi động một giai đoạn phát triển mới. Từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh đang hội nhập sâu sắc mà minh chứng sống động nhất là 16 KCN tập trung đang hội tụ 1.082 dự án đầu tư trực tiếp của 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng số vốn đầu tư hơn 15,5 tỷ USD.

Trong những năm qua, nhất là từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay, cùng với sự đổi mới toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đội ngũ những người làm công tác văn phòng cấp ủy các cấp trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhan len nhung gia tri van hoa
Kỳ 3: BỀN VỮNG TỪ XÂY DỰNG CON NGƯỜI BẮC NINH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy Đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Những năm qua, đội ngũ cán bộ các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và các cấp uỷ, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Nhan len nhung gia tri van hoa
Thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (Khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc qua hành trình nhiều năm bền bỉ từ yêu cầu đã trở thành nhu cầu, từ hy vọng đã trở thành khát vọng của người dân, các địa phương, cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh...… Những giá trị văn hóa của mảnh đất nghìn năm văn hiến, cách mạng Bắc Ninh-Kinh Bắc tiếp tục được nhân lên, bồi đắp, phát huy trong hành trình xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, tươi mới cả về vật chất lẫn tinh thần.

Thời gian qua, Huyện ủy Quế Võ đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống tuyên giáo các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Huyện ủy xác định, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Hiện nay trên địa bàn thị xã Từ Sơn có 10 hội quần chúng gồm Hội Cựu giáo chức, Hội Làm vườn, Hội Sinh vật cảnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Hội Luật gia, Hội Đông y, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội DN vừa và nhỏ, Phân hội Văn học nghệ thuật.

Nhan to quyet dinh su thanh cong trong xay dung nong thon moi
Bài 4: NÂNG TẦM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 185   Next page