Bao dien tu Bac Ninh
Hoi nghi lan thu 9 Ban chap hanh Dang bo tinh khoa XVII
Ngày 30-10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 9 thảo luận và thông qua báo cáo kết quả xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp giai đoạn 1997 – 2007, định hướng giải pháp phát triển đến năm 2015; Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành xây dựng bộ máy chính quyền các cấp vững mạnh; Thông qua các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá X) và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Công Ngọ, Bí thư Tỉnh uỷ khai mạc hội nghị.

Hoi Nha bao tinh Bac Giang Ky niem 35 nam ngay thanh lap  Don nhan Bang khen cua Thu tuong Chinh phu
Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang được thành lập ngày 01/11/1972. Là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo tỉnh Bắc Giang.

Trong tháng 10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh thu BHXH và BHYT bắt buộc ở 1694 đơn vị với số tiền thu được 23 tỷ 718 triệu đồng, đạt 153,8% kế hoạch tháng. Luỹ kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu được 148 tỷ 521 triệu đồng, đạt 80,3% kế hoạch năm.

Thực hiện kế hoạch số 02 của Ban Dân vận (DV) Tỉnh ủy Bắc Ninh và hướng dẫn số 07 của Ban DV huyện ủy Yên Phong, đảng bộ Đông Phong đã lên kế hoạch thực hiện công tác Dân vận tại địa phương. Qua thực tế thấy rằng muốn làm tốt công tác DV thì cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc. Vì vậy, kế hoạch của đảng bộ Đông Phong đã giao nhiệm vụ công tác DV cụ thể cho Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể…

Bac Ho den voi Cach mang Thang Muoi Nga
Ngày 5-6-1911, Bác Hồ dời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Lấy tên là Văn Ba. Theo Bác kể lại, từ ngày còn học tiểu học ở Huế, Bác đã được nghe nói về cuộc cách mạng tư sản dân quyền 1789 ở Pháp với khẩu hiệu rất hấp dẫn: “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”. Nhưng khi đặt chân lên đất Pháp, Bác thấy ở Pháp cũng có rất nhiều người nghèo khổ, bị áp bức bóc lột.

Cach mang Thang Muoi Nga voi su nghiep bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia
Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga thành công tác động sâu, rộng đến toàn thể nhân loại, là thắng lợi đầu tiên của cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới. Cách mạng XHCN Tháng Mười đã nêu cho tất cả những người cách mạng trên thế giới một mẫu mực kiệt xuất về chiến lược cách mạng, đó là: Quyền lãnh đạo tuyệt đối thuộc về giai cấp công nhân thông qua Đảng kiểu mới của mình, xây dựng khối liên minh công-nông vững chắc; kết hợp phong trào cách mạng XHCN của công nhân và phong trào nông dân và nhân dân của các dân tộc bị áp bức, bóc lột; lợi dụng triệt để mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù; biết sử dụng mọi biện pháp và hình thức đấu tranh cách mạng thành một sức mạnh tổng hợp, chớp thời cơ nổi dậy đánh kẻ thù giành chính quyền.

Ngày 07/11, tại hội trường, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra của 5 dự thảo luật, bao gồm: Luật Thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức; Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước; Luật Hoạt động chữ thập đỏ; Luật Năng lượng nguyên tử và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).

Từ chỉ đạo sát thực của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng với sự tham mưu tích cực của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị (BDCT) nên hình thức huấn luyện bồi dưỡng ngày càng đa dạng và phong phú, số lượt người học lý luận chính trị (LLCT) của các đơn vị ngày càng tăng.

Huyện Lương Tài có 170 người khiếm thị. Từ sau ngày tái lập huyện đến nay, Huyện ủy, UBND huyện cũng như ngành Nội vụ Lao động Thương binh và Xã hội huyện luôn quan tâm đúng mức đến việc tổ chức, chăm lo các chế độ chính sách, tạo việc làm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho những người khiếm thị trong huyện. Bộ máy tổ chức của Hội Người mù được kiện toàn đi vào hoạt động có hiệu quả.

Tieu su tom tat dong chi Ho Ngoc Lan 1906 - 1932
Đồng chí Hồ Ngọc Lân, sinh năm 1906, tại phố Niềm Thắng, thị xã Bắc Ninh (nay là khu phố 4, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Là thanh niên có tinh thần yêu nước và nhiệt huyết cách mạng. Năm 1927, đồng chí tham gia hoạt động cách mạng và gia nhập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - tổ chức tiền thân của Đảng, do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc sáng lập.

Trang Previous page   1 ... 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 ... 1036   Next page