Ứng dụng công nghệ cao chiếm tỷ trọng 40% ngành chăn nuôi

29/08/2021 18:01 Số lượt xem: 940
Toàn tỉnh hiện có 72 trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao (CNC) tăng 37 trang trại so với năm 2015.

Ứng dụng công nghệ chuồng kín trong nuôi gà đẻ trứng.

 

Trong đó, nhiều cơ sở chăn nuôi lớn đã đầu tư công nghệ tự động hóa, công nghệ thông tin vào sản xuất bảo đảm an toàn dịch bệnh, giảm chi phí lao động thủ công, nâng cao mật độ chăn nuôi trên một đơn vị diện tích và tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, điển hình như: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển chăn nuôi gia công Dabaco (xã Lạc Vệ, Tiên Du), quy mô 20.000 m2 chuồng kín theo công nghệ của Đức nuôi gần 1 triệu con gà đẻ trứng, mỗi năm sản xuất gần 200 triệu quả trứng thương phẩm; Công ty TNHH MTV gà giống Dabaco đầu tư hệ thống chuồng trại, máy ấp hiện đại, nuôi 350 nghìn con gà giống bố mẹ, mỗi năm sản xuất, đưa ra thị trường 20- 25 triệu con gà giống các loại... Công nghệ chuồng kín với hệ thống làm mát, máng ăn, uống tự động được hầu hết các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn áp dụng.
Ngoài ra, công nghệ di truyền, công nghệ sinh học đã được nhiều cơ sở sản xuất giống lợn, gia cầm áp dụng để lai tạo, chọn lọc những giống vật nuôi chất lượng cao đưa vào sản xuất như các giống lợn ngoại siêu nạc 3-4 máu, giống gà, giống vịt siêu thịt, siêu trứng... Công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi bằng bể Biogas, chế phẩm sinh học được nhiều cơ sở, hộ chăn nuôi áp dụng. Đến nay, hầu hết các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt bể Biogas để xử chất thải chăn nuôi; hơn 40% số hộ chăn nuôi gà sinh sản, gà thịt đã sử dụng đệm lót sinh học. Môi trường các khu vực chăn nuôi đã cơ bản được cải thiện. Tỷ trọng chăn nuôi ứng dụng CNC chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất chăn nuôi của tỉnh (tăng 182% so với năm 2014).

T.U