Tỉnh uỷ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị

27/06/2022 20:55 Số lượt xem: 1625
Ngày 27-6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14-9-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 28-10-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ, đoàn ĐBQH tỉnh; các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

 

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu kết luận hội nghị.


Báo cáo tổng kết Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trình bày khẳng định: Qua 17 năm thực hiện Nghị quyết tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh phát triển vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân/năm giai đoạn 2005-2019 đạt 14,7%; năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng hơn 126 nghìn tỷ đồng,
gấp hơn 7 lần năm 2005, chiếm 3,27% GRDP cả nước. Giai đoạn 2005-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân/năm đạt 13,95%; đến năm 2021, quy mô GRDP tăng lên 133,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,71% GDP cả nước và xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố và xếp thứ 4 vùng đồng bằng sông Hồng. Thu ngân sách trên địa bàn tăng mạnh đến năm 2021 đạt 33.227 tỷ đồng, gấp hơn 19 lần so với năm 2005. Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng chung của cả nước, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế toàn quốc. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật được tăng cường; văn hoá - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố, tạo lòng tin trong nhân dân…
Về định hướng phát triển thời gian tới: Đến năm 2030 phấn đấu xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại-dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh. Tỉnh phấn đấu GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng từ 7-8%/năm; Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 8.900 USD (giá hiện hành); thu nhập bình quân đầu người đạt 136 triệu đồng (giá hiện hành); Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt từ 8,5-9%/năm; Thu ngân sách Nhà nước năm 2025 đạt 37.400 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 5%/năm; Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn dưới 1%....
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao chất lượng, tính toàn diện, của báo cáo thực hiện Nghị quyết 54, Kết luận 13 của Bộ Chính trị và những kết quả tỉnh đạt được của Bắc Ninh trong thời gian qua, với nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội quan trọng đứng trong top đầu cả nước. Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh chú trọng gìn giữ, phát huy đặc trưng văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc. Đề nghị Bắc Ninh cần khắc phục những hạn chế, phát huy tốt những lợi thế, tiềm năng; tăng cường hợp tác, liên kết các tỉnh trong vùng, trong phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng đưa Bắc Ninh phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, giữ vững ổn định quốc phòng an ninh.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan khẳng định, Bắc Ninh xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 và Kết luận 13 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Qua đó tỉnh đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cảc các lĩnh vực, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp và đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. Thời gian tới đề nghị các huyện ủy, thành ủy, các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần gắn thực hiện định hướng đã nêu trong Nghị quyết 54 với thực hiện các quan điểm, chủ trương về đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XX. Sớm hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm phát triển bền vững, đồng bộ, hài hòa, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa. Đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đến năm 2030. Chú trọng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; đảm bảo an sinh xã hội. Yêu cầu Ban chỉ đạo của tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Ban Kinh tế Trung ương hoàn thiện báo cáo; tổng hợp kiến nghị đối với các bộ, ngành Trung ương theo hướng cụ thể, đúng, trúng với những vướng mắc của địa phương…Đồng thời kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Kinh tế Trung ương và các bộ, ngành có cách nhìn mới về liên kết vùng; xác định lại cực tăng trưởng; sớm hoàn thành quy hoạch vùng, quy hoạch cả nước; có quy chế quản lý cấp vùng; rà soát, đánh giá cụ thể các nguồn lực phát triển, thế mạnh của các địa phương. Mong rằng Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục quan tâm, ủng hộ giúp Bắc Ninh đi đúng hướng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

 

 

Thái Uyên-Đức Anh-Việt Anh