Thành lập Quỹ Khuyến học, khuyến tài Kinh Dương Vương

18/02/2021 14:43 Số lượt xem: 427
UBND tỉnh vừa cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Kinh Dương Vương, huyện Thuận Thành.

Đây là Quỹ xã hội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm hỗ trợ và khuyến khích phát triển GD-ĐT, động viên người tài ở các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, khoa học, từ thiện nhân đạo… Quỹ được hình thành từ nguồn vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước theo quy định pháp luật; vừa nhằm tập hợp nhân lực và vật lực của các cá nhân, tổ chức tâm huyết với sự nghiệp trồng người, góp sức cho phong trào “toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục” vì sự phát triển quê hương.

Quỹ Khuyến học, khuyến tài Kinh Dương Vương sẽ thực hiện các hoạt động trợ giúp cho học sinh, thuộc các gia đình nghèo hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập; tuyên dương, khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh, sinh viên học giỏi hoặc có năng khiếu đặc biệt góp phần ươm mầm nhân lực, nhân tài cho quê hương đất nước; động viên, khuyến khích những cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực hoạt động, có ý tưởng sáng tạo và khả thi.

Theo Quyết định thành lập và công nhận Điều lệ, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Kinh Dương Vương được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện mục đích hoạt động theo quy định của pháp luật. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có) để nhà tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát.

Như vậy đến nay, ở cấp tỉnh có Quỹ Khuyến học, khuyến tài mang tên Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh; 8/8 huyện, thị xã, thành phố cũng có quỹ khuyến học, khuyến tài mang tên các danh nhân là người con quê hương hoặc gắn với trang sử vẻ vang của quê hương như: Quỹ Khuyến học, khuyến tài Lý Thường Kiệt (Yên Phong), Quỹ Khuyến học, khuyến tài Hoàng Quốc Việt (TP Bắc Ninh), Quỹ Khuyến học, khuyến tài Lý Thái Tổ (TX Từ Sơn), Quỹ Khuyến học, khuyến tài Nguyễn Cao (Quế Võ)… Theo thống kê của Hội Khuyến học tỉnh, đến cuối năm 2020, tổng quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt 143 tỷ đồng, tăng 51 tỷ đồng so cuối năm 2019; gần 390 nghìn hội viên khuyến học các cấp, chiếm 31,3% dân số tỉnh…

Thanh Tú