Thành lập Hội đồng tư vấn nâng cao chất lượng ngành Cơ điện tử và Cắt gọt kim loại

18/11/2019 19:53 Số lượt xem: 1817
Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh vừa công bố thành lập Hội đồng tư vấn nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) hai ngành Cơ điện tử và Cắt gọt kim loại. 

Nằm trong kế hoạch đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ CHLB Đức do Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và Tổ chức Hợp tác và phát triển CHLB Đức (GIZ) phối hợp thực hiện, việc thành lập Hội đồng tư vấn có ý nghĩa quan trọng trong kết nối nhà trường và chính quyền các địa phương, người sử dụng lao động, các hiệp hội, công đoàn… qua đó xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng GDNN hai ngành Cơ điện tử và Cắt gọt kim loại. 
Nội dung tư vấn, hợp tác trên nhiều lĩnh vực bao gồm: Xây dựng, cập nhật tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, chuẩn đầu ra; biên soạn, hiệu chỉnh chương trình đào tạo, tài liệu phù hợp yêu cầu thị trường lao động; thiết kế và thực hiện các giai đoạn đào tạo, thực tập tại doanh nghiệp; thiết lập quan hệ đối tác giữa nhà trường và doanh nghiệp; hỗ trợ việc làm cho người học sau tốt nghiệp; triển khai khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ sư phạm, chuyên môn cho cán bộ, giảng viên… 
Sau khi thảo luận chi tiết về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh chính thức ra mắt Hội đồng tư vấn bao gồm: Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo nhà trường, các công ty, doanh nghiệp liên quan, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, giảng viên chủ chốt hai ngành Cơ điện tử và Cắt gọt kim loại. Hội đồng tư vấn hoạt động với mục tiêu trọng tâm là thiết lập mối quan hệ chặt chẽ trên cơ sở lợi ích chung, tạo điều kiện thuận lợi cho khối doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trong và ngoài nước tham gia vào hoạt động GDNN, hỗ trợ hướng nghiệp cho học sinh sinh viên và nâng cao hình ảnh Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh trong đào tạo hai nghề trọng điểm.

Hoài Phương