Quy hoạch, phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại

23/02/2021 21:57 Số lượt xem: 323
Thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Công trình Trụ sở các Ban Đảng do Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh làm chủ đầu tư hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.


Trong hoạt động chuyên môn, Ban chủ động triển khai lập các đồ án quy hoạch, chương trình phát triển đô thị. Với vai trò là chủ đầu tư, đơn vị thực hiện 14 đồ án quy hoạch, trong đó có một số đồ án được đẩy nhanh như: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Tam Sơn - Tương Giang, Đại Đồng - Tri Phương, Trạm Lộ - Ninh Xá và Gia Đông; điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm thể dục, thể thao tỉnh… Đây là các đồ án quan trọng, nhằm cụ thể quá trình thực hiện quy hoạch và nâng cao tỷ lệ, chất lượng các đô thị, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
Ban thực hiện quản lý nghiệp vụ 12 đồ án, bao gồm 2 đồ án quy hoạch phân khu (Khu đô thị du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn; Khu đô thị du lịch sinh thái thông minh Phật Tích) và 10 đồ án quy hoạch chi tiết (Khu đô thị huyện Quế Võ, khu liên hợp thể thao tỉnh, khu cảng cạn và dịch vụ logistic phường Phong Khê và xã Đông Phong, khu đô thị và dịch vụ cho KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh)…
Theo đánh giá của lãnh đạo Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh, công tác tổ chức lập quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị được đơn vị triển khai hiệu quả từ các bước lập, trình thẩm định, lựa chọn nhà thầu đến việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, quản lý chất lượng công tác tư vấn. Các đồ án quy hoạch đạt chất lượng, phù hợp với quy hoạch Vùng tỉnh và nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh; có sự gắn kết với các quy hoạch chuyên ngành của các đơn vị liên quan, hình thành “bộ khung” quy hoạch, phát triển đô thị toàn tỉnh theo hướng đồng bộ, bền vững.
Năm 2020 Ban được UBND tỉnh giao vốn thực hiện 21 dự án đầu tư xây dựng: Trung tâm đào tạo và thi đấu bóng chuyền tỉnh; Đường vào Nhà hát Dân ca Quan họ; Trung tâm Văn hóa Thiếu nhi phía Nam tỉnh; Đường Lý Anh Tông kéo dài… Đơn vị cũng hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án: Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường H (thành phố Bắc Ninh); cải tạo đường bê tông thôn Viêm Xá (Hòa Long, thành phố Bắc Ninh); đường vào Nhà hát Dân ca Quan họ, giai đoạn 2, đợt 2... Đang thực hiện chi trả tiền bồi thường một số dự án: Đường vào nhà tập bóng chuyền đạt 22/22 hộ đợt 1 và 9/25 hộ đợt 2; tuyến đường kết nối đường Hàn Thuyên với Đấu Mã đạt 83/83 hộ đợt 1, 5/16 hộ đợt 2.
Công tác quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh công trường của Ban được thực hiện theo đúng quy định chuyên ngành, theo hệ thống, bảo đảm việc giám sát thường xuyên, liên tục ở tất cả các giai đoạn từ chuẩn bị đầu tư đến thực hiện và trong quá trình bảo hành công trình. Quản lý chất lượng từ vật liệu đầu vào, biện pháp thi công, nhân lực, thiết bị thi công; việc tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công, hồ sơ thiết kế… lãnh đạo Ban còn trực tiếp xuống hiện trường, kiểm tra công tác quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng và chỉ đạo các phương án tháo gỡ các vướng mắc nảy sinh đáp ứng tiến độ thi công.
Mặc dù đạt một số kết quả quan trọng, tuy nhiên trong quá trình triển khai công việc vẫn còn một số tồn tại ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn như: Chưa hoàn thành dứt điểm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một số dự án; công tác thi công xây dựng một số công trình còn thiếu tính khoa học; việc hoàn thiện hồ sơ quyết toán các gói thầu công trình xây dựng còn chậm...
Để khắc phục tồn tại và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thời gian tới Ban yêu cầu cán bộ làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải tích cực hơn nữa trong việc bám, nắm địa bàn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân và tranh thủ được sự ủng hộ của chính quyền địa phương khi thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ; duy trì các cuộc họp giao ban công trường để đôn đốc tiến độ và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Thường xuyên kiểm soát chất lượng, tiến độ của các nhà thầu tư vấn lập các đồ án quy hoạch, lập dự án, thiết kế, dự toán để bảo đảm kế hoạch. Ban kiến nghị tỉnh tiếp tục tin tưởng giao cho đơn vị trực tiếp tổ chức, quản lý một số dự án mới; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn kế hoạch kịp thời đáp ứng tiến độ các dự án đang triển khai.

Bài, ảnh: Hoàng An