Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

11/09/2018 16:18 Số lượt xem: 873
Sáng ngày 11-9, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh.

 

Theo Báo cáo của Văn phòng Chính phủ: Chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là tập trung thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP với 4 nhóm nhiệm vụ: Hoàn thiện thể chế; kiện toàn tổ chức và bố trí trụ sở, trang thiết bị cho Bộ phận Một cửa các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Nghị định 61.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao vai trò và những ý kiến đóng góp xác đáng về cải cách thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, địa phương. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành thực hiện Nghị định số 61; kiện toàn bộ máy tổ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ làm việc tại Bộ phận một cửa theo phương châm “4 tại chỗ”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC...

Phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu: Các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; thực hiện đề án tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc và sử dụng hiệu quả trong công tác cải cách hành chính từ tỉnh xuống cơ sở; Trung tâm Hành chính công tỉnh, huyện, thị, thành phố cần phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh thực hiện nhiệm vụ “4 tại chỗ”, nâng cao phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng giảm bớt các thủ tục rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch. 

Phong Vân