Củng cố tổ chức cơ sở Đảng ở Yên Trung

10/09/2018 08:52 Số lượt xem: 366
Đảng bộ xã Yên Trung (Yên Phong) có 246 đảng viên, sinh hoạt ở 13 Chi bộ. Những năm qua, Đảng bộ xã chú trọng củng cố tổ chức cơ sở Đảng bằng cách đổi mới chất lượng sinh hoạt Chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy.

Một buổi sinh hoạt Đảng của chi bộ thôn Ấp Đồn.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Sự, Bí thư Đảng ủy xã Yên Trung cho biết: “Để nâng cao tổ chức cơ sở Đảng, chúng tôi đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vào sinh hoạt Chi bộ theo phương châm “yếu mặt nào củng cố mặt đó”.
Xã Yên Trung nằm giáp khu công nghiệp Yên Phong, xuất phát từ tình hình thực tế, Đảng ủy xã Yên Trung tập trung chỉ đạo các Chi bộ nông thôn đổi mới sinh hoạt Chi bộ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng gắn với các Nghị quyết chuyên đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển dịch vụ, thương mại. Đồng chí Lê Văn Quý, Bí thư Chi bộ thôn Ấp Đồn chia sẻ: “Mỗi kỳ sinh hoạt, cấp ủy Chi bộ chuẩn bị cụ thể, chu đáo chương trình, nội dung tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát huy tinh thần dân chủ trong sinh hoạt Đảng, Chi bộ phải nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, trong đó ưu tiên thảo luận, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân... Dự buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Ấp Đồn tháng 8 vừa qua, chúng tôi nhận thấy tinh thần chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt Đảng của địa phương thực hiện nghiêm túc theo chủ đề trọng tâm, trọng điểm. Các đảng viên thẳng thắn trao đổi, thảo luận, kiến nghị tới các vấn đề bức xúc đang cần những giải pháp tháo gỡ về: Tình trạng sụt giảm người lao động thuê phòng trọ; ô nhiễm môi trường; thu phí lắp đặt đồng hồ nước sạch; ngập úng cục bộ do ách tắc dòng chảy; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giá bồi thường giải phóng mặt bằng; giải quyết việc làm cho người lao động… Buổi sinh hoạt Chi bộ ở thôn Ấp Đồn diễn ra sôi nổi, dân chủ, các ý kiến phản ánh của đảng viên được Chi bộ, Đảng ủy xã và cấp trên tiếp thu và đề xuất các phương pháp giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng.
Thực tế chứng minh, ở đâu tổ chức Đảng thực hiện đúng quy trình sinh hoạt và chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nghị quyết có chất lượng thì ở đó sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, vai trò cấp ủy và Bí thư Chi bộ được đặt lên hàng đầu. Để làm tốt công tác này, Đảng ủy xã Yên Trung thường xuyên cử các đồng chí Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận về công tác xây dựng Đảng, từng bước nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ cơ sở. Chú trọng hoạt động của các tổ chức, đoàn thể, tạo nguồn phát triển đảng viên mới có chất lượng. Bí thư Đảng ủy xã Yên Trung Nguyễn Văn Sự cho biết thêm: “Hằng năm đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ và đảng viên phải khách quan, kịp thời biểu dương, nhân rộng các Chi bộ có mô hình hay, cách làm mới. Đồng thời cũng chỉ rõ những vấn đề tồn tại để lãnh, chỉ đạo, đưa ra các giải pháp giải quyết dứt điểm”.
Bằng những giải pháp cụ thể, đồng bộ, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở Yên Trung được phát huy đạt được nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội: Từ năm 2015 đến nay, Yên Trung đã thu hồi 172 ha đất nông nghiệp phục vụ xây dựng các dự án phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại; người dân tập trung xây hàng nghìn phòng  trọ cho hơn 11.000 công nhân, người lao đông thuê, góp phần nâng cao thu nhập bình quân tăng từ 35,1 triệu đồng/người/năm (2015) lên 52 triệu đồng/người/năm (2017)… Đó là cơ sở vững chắc để Đảng bộ xã Yên Trung liên tục đạt trong sạch vững mạnh từ năm 2009 đến nay.

Xuân Bình-Phong Vân