Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

07/08/2022 21:04 Số lượt xem: 1950
Trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Bắc Ninh luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, được triển khai bằng nhiều giải pháp thiết thực, đặc biệt là gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, XIII), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ thành phố Bắc Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh  cho biết: “Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị và Kết luận đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đồng thời đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XXI, XXII của thành phố gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, phong trào thi đua, cuộc vận động… để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả”.
Các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp thành phố đến cơ sở phong phú, đa dạng, góp phần làm cho việc học tập và làm theo Bác được lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ, tích cực đến nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Điểm nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở thành phố Bắc Ninh là việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị phải nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thành ủy viên tích cực đi cơ sở, tham dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Việc này, không chỉ giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ của các chi bộ mà còn giúp Ban Thường vụ Thành ủy nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt thường kỳ của mỗi chi bộ được thực hiện thường xuyên. Ở một số chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy được gắn với các buổi lễ chào cờ vào sáng thứ Hai tuần đầu tiên mỗi tháng. Đến nay, toàn Đảng bộ có 28 chi, Đảng bộ đăng ký và tổ chức thực hiện việc hát Quốc ca bằng lời trên nền nhạc; kết hợp với đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05, tổ chức sinh hoạt chuyên môn… Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Số lượng cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ đăng ký học tập và làm theo Bác hằng năm đạt tỷ lệ từ 98,5% trở lên. Thành phố Bắc Ninh có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo về học tập và làm theo gương Bác, được các cơ quan, đơn vị thực hiện như: Mô hình “Dấu ấn ngày vào Đảng” và “Mỗi tháng một tấm gương”  của Chi bộ Khối đoàn thể; mô hình “Tổ nhân dân tự quản vệ sinh môi trường”, “ Ngày không hẹn, ngày không viết”, “Hết việc chứ không hết giờ” của Công an thành phố trong phục vụ nhân dân; mô hình “Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về an ninh trật tự” của Công ty cổ phần Môi trường & Công trình đô thị Bắc Ninh; “Xếp hàng đón con” tại khu vực cổng các trường Tiểu học, THCS của ngành Giáo dục thành phố…
Mỗi năm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đều lựa chọn 1 chủ đề công tác năm và 5 quyết tâm chính tri để tập trung chỉ đạo, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, củng cố, tăng cường niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị ở thành phố.
Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là việc làm thường xuyên, tự giác, là phương châm hành động của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng. Qua đó, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Thảo Nguyên