(BBNĐT) Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng, Hội nghị Đối thoại với doanh nghiệp FDI năm 2023 tiến hành phần đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp FDI.