Bao dien tu Bac Ninh
Thời sự
Nhin lai thang cao diem bao dam trat tu ATGT
Sau hơn một tháng đẩy mạnh nhiều giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong tháng cao điểm (tháng 9), tình hình ATGT trong tỉnh có sự chuyển biến tích cực. Những điểm nóng về lấn chiếm hành lang ATGT tại các địa phương cơ bản được giải tỏa, TNGT đường bộ được kiềm chế so với cùng kỳ năm trước...…Tuy nhiên để tiếp tục giảm TNGT cả về số vụ, số người chết, số người bị thương cần thêm nhiều nỗ lực, quyết tâm hơn nữa của các ngành chức năng.
Sau sáu ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã tập trung thảo luận cho ý kiến về: Tình hình kinh tế -xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; và một số vấn đề quan tâm khác.
Ngày 13-10, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Bộ Tư pháp tổ chức giao ban trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2016 và việc triển khai công tác năm 2017.
Trong lịch sử, nhiều chức danh cấp xã, cấp tổng ở Việt Nam đã từng tồn tại một thời gian dài, nhưng đến nay đã không còn nữa. Bài viết này, có nhiệm vụ điểm lại một số chức danh cấp xã, cấp tổng ở Bắc Ninh nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu về một số vấn đề cần được quan tâm trong lịch sử.
Xây dựng nông thôn mới đang trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, các cấp Hội Phụ nữ tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, góp phần từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phụ nữ xã Đại Lai, huyện Gia Bình là một điển hình.
Qua gần 3 năm triển khai, kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 phát huy hiệu quả tích cực. Không chỉ trợ giúp trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AID tiếp cận đầy đủ các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng..., các hoạt động của chương trình góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về phòng chống HIV/AIDS cho trẻ em, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng.
Nang cao trinh do ky nang nghe nghiep cho cong nhan lao dong
Nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động được xác định là một trong những chương trình trọng tâm trong hoạt động Công đoàn giai đoạn 2013-2018, giúp công nhân lao động có việc làm ổn định, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Đó cũng chính là mục tiêu và phương châm hành động của tổ chức Công đoàn “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động”.

Rao vặt

 
 

Thư viện ảnh

Thư viện hình ảnh
Giai bong da 2016