Tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh

11/21/2018 15:49 View count: 12
Sáng 21-11, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Phong, đại biểu HĐND huyện Yên Phong tiếp xúc cử tri xã Đông Tiến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất cùng cử tri xã Đông Tiến.

Hội nghị thông báo với cử tri về dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVIII; kỳ họp thứ Bẩy, HDND huyện khóa XIX. Cử tri xã Đông Tiến nhất trí cao với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVIII, dự kiến chương trình kỳ họp thứ Bẩy HDND huyện Yên Phong khóa XIX, đồng thời kiến nghị giải quyết một số vấn đề: Vi phạm đất đai tại thôn Đông Thái và Ô Cách; dự án xây dựng Trung tâm Hành chính xã chậm tiến độ; tình trạng ô nhiễm môi trường; chính sách người có công với cách mạng; tiêu chuẩn xét hộ nghèo; an ninh trật tự…

Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất tiếp thu ý kiến cử tri xã Đông Tiến, giao các ngành chức năng của tỉnh, huyện Yên Phong và xã Đông Tiến tiếp thu, trả lời. Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương và cử tri thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng quê hương ngày càng ổn định, phát triển và hội nhập. 

Phong Vân