Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

07/23/2019 15:49 View count: 744
Theo báo cáo của Sở KH và ĐT, 6 tháng đầu năm 2019 toàn tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho 1.114 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 12.170 tỷ đồng. Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả khá, có 40 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2.850 tỷ đồng được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư mới và 25 lượt dự án điều chỉnh tăng 2.702 tỷ đồng vốn đầu tư.

Sản xuất các sản phẩm hóa mỹ phẩm tại Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (Cụm CN Hạp Lĩnh).

Tỉnh cũng cấp đăng ký đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho 167 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 995 triệu USD. Giá trị sản xuất CN-TTCN toàn tỉnh 6 tháng năm 2019 ước đạt 478.051 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14.238 triệu USD... Kết quả trên phản ánh hiệu quả việc hiện thực hóa quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong đổi mới phương thức điều hành của các cấp, các ngành, địa phương nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm, toàn tỉnh cũng có 535 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc giải thể tự nguyện và tạm ngừng hoạt động.

Nói về những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, ông Nguyễn Nhân Phượng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh phản ánh: Mặc dù có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND tỉnh, sự vào cuộc của các sở, ngành chức năng nhưng với đặc thù đội ngũ doanh nghiệp của tỉnh hầu hết là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cộng đồng doanh nghiệp địa phương vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, lợi nhuận thấp; việc vay vốn tại các ngân hàng còn nhiều khó khăn về thủ tục, điều kiện vay; các quy hoạch (sử dụng đất, phát triển ngành, lĩnh vực) chậm được điều chỉnh theo yêu cầu thực tế; những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng ở một số dự án đầu tư còn chậm; chi phí không chính thức cao; công tác phối hợp giữa các sở, ngành chức năng và UBND các địa phương chưa nhuần nhuyễn...
Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Thuế, Ngân hàng… thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban, ngành để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hỗ trợ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ về lĩnh vực thuế, kế toán; mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ công nghệ, thông tin thị trường; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giãn thuế, ưu tiên giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án…
Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh tổ chức 2 hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt thông tin và hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, phổ biến những quy định, chính sách mới trong quá trình đầu tư. Thành lập Đoàn kiểm tra và xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính. Đặc biệt, Trung tâm Hành chính công tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cung cấp 819 dịch vụ công trực tuyến; trong đó, gần 300 thủ tục đạt mức độ 3, 4, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, thuế… tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Mới đây, tại Hội thảo “Cải thiện môi trường kinh doanh-Động lực mới trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ban quản lý các KCN thành lập Tổ công tác thường trực do Giám đốc các đơn vị và các phòng liên quan giải quyết các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường; theo dõi vướng mắc của doanh nghiệp; ban hành các chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường… để tiếp tục tạo điều kiện tối đa hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa tỉnh ta sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, kinh tế tăng trưởng cao và bền vững, đời sống nhân dân ngày một nâng lên.

Lâm Dương