Thu nội địa khởi động giữa khó khăn

04/18/2019 08:39 View count: 1996
Thu ngân sách Quý I diễn ra giữa bối cảnh tình hình kinh tế chung toàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Trong khi mức giao thu năm sau luôn cao hơn năm trước, Cục Thuế tỉnh phải tập trung khai thác nguồn thu, quản lý chặt chẽ số thu nhằm hoàn thành tốt dự toán và tiến độ được giao.

Nhờ tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ các đơn vị quyết toán thuế, chi cục Thuế Lương Tài đã hoàn thành tốt dự toán thu ngân sách quý I.

Theo đánh giá từ Cục Thuế tỉnh, nguồn thu quý I bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các yếu tố không khả quan của tăng trưởng kinh tế. Sản xuất ngành công nghiệp giảm tới 9,4% với sự sụt giảm thị phần của Samsung ở cả 2 mảng điện thoại và màn hình. Điều đó kéo theo khu vực dịch vụ cũng có mức tăng trưởng thấp. Riêng số giao thuế thu nhập cá nhân khá lớn, 3.320 tỷ, vượt 30% so với năm 2018 nhưng hiện nay nguồn thu chính từ các chuyên gia cao cấp của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam sụt giảm do đơn vị này đã rút về nước 153 chuyên gia, giảm số thu từ 71 tỷ đồng xuống còn 40 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân. Đi kèm với đó là các chuyên gia thực hiện hợp đồng thầu, các cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế giảm từ 415 cá nhân xuống còn 147 khiến cho bảo đảm dự toán ở sắc thuế này là áp lực lớn.
Xác định được khó khăn, ngay từ đầu năm Cục Thuế tỉnh thực hiện phân bổ, giao dự toán thu năm 2019 đến từng đơn vị phòng, Chi cục Thuế, từng khu vực kinh tế để các đơn vị chủ động phấn đấu hoàn thành. Thực hiện quyết liệt thu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu; phối hợp đôn đốc người nộp thuế chấp hành kê khai, nộp thuế; tập trung xử lý thu hồi các khoản nợ đọng lớn, kéo dài, tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch để kịp thời nộp ngân sách nhà nước; tập trung tuyên truyền, hỗ trợ các đơn vị thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2018.
Kết quả thực hiện thu ngân sách 3 tháng đầu năm cơ bản đáp ứng yêu cầu của tăng thu. Tổng thu nội địa 8.038 tỷ đồng, đạt 38% dự toán, bằng 107% so với cùng kỳ. Trong đó, thuế, phí là 6.917 tỷ đồng, tiền sử dụng đất là 1.117 tỷ đồng. Hầu hết các khu vực, sắc thuế đều đạt kế hoạch được giao, trong đó, một số khu vực có số thu tốt như khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương thu đạt 61% dự toán, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 43% dự toán, thu tiền sử dụng đất đạt 41% dự toán…
Một số Chi cục Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như Thuận Thành, Lương Tài, Từ Sơn… Riêng khoản thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường vì những khó khăn nêu trên không hoàn thành dự toán trong quý I.
Theo ông Phạm Đức Thường, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, mặc dù Quý I thu đạt 38% dự toán ngân sách năm nhưng thực tế trong tổng số 8.038 tỷ đồng thu được có tới 5.400 tỷ (76%) là số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 được phép chuyển sang quyết toán đầu năm 2019, vì vậy, trong các quý tiếp theo sẽ không còn phát sinh nguồn thu lớn này nữa. Ngay trong quý II, Cục Thuế tỉnh đặt mục tiêu thu được 4.100 tỷ đồng, trong đó, thuế, phí là 3.600 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 500 tỷ đồng.
Cục Thuế tỉnh xác định phải tích cực khai thác các nguồn thu khác thông qua những nhiệm vụ cụ thể, quyết liệt. Đó là: làm tốt công tác phân tích dự báo các yếu tố tác động đến tăng, giảm nguồn thu, nhất là những năng lực sản xuất mới phát sinh gắn với đánh giá tăng trưởng kinh tế để có căn cứ chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu; đẩy mạnh thanh, kiểm tra theo kế hoạch, tập trung vào những lĩnh vực, doanh nghiệp rủi ro cao; áp dụng các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, giảm tối đa nợ đọng; sát sao các khoản thu liên quan đến đất, yêu cầu các Chi cục Thuế nắm bắt, quản lý chặt chẽ nguồn thu từ hoạt động giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất… phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách trong thời gian tiếp theo và dự toán chung năm 2019 là 21.147 tỷ đồng.

Huyền Thương