Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 27, Quy định số 11 của Bộ Chính trị và Luật Phòng, chống tham nhũng

04/18/2019 15:48 View count: 3432
Ngày 18-4, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 27-CT/TW, Quy định 11- QĐi/TW của Bộ Chính trị và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến kết luận Hội nghị.

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh,  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến khẳng định trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương trong công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để triển khai thực hiện và đạt kết quả thiết thực. Các đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi được nêu trong Quy định số 11-QĐi/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhất là những nội dung mới của các văn bản nêu trên. Trên cơ sở nghiên cứu sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, nhất là những phản ánh, kiến nghị, tố cáo của dân đối với những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác bảo vệ người tố cáo, người chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương, Ban Nội chính Trung ương quán triệt  Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11- QĐi/TW của Bộ Chính trị và Luật PCTN năm 2018 tập trung vào tư tưởng chỉ đạo, những quan điểm cơ bản của Đảng về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đối với công tác tiếp dân,  đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác  bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; sự cần thiết, quan điểm chỉ đạo, định hướng xây dựng luật Phòng, chống tham nhũng.

Hội nghị quán triệt Kế hoạch  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quy định số 11 và Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị; Dự thảo Quy chế về việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân đối với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến yêu cầu các đại biểu căn cứ kết quả học tập, quán triệt và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 27-CT/TW, Quy định 11- QĐi/TW của Bộ Chính trị và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 ở các địa phương, cơ quan, đơn vị đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao; cụ thể hóa các nội dung của Quy định số 11, Chỉ thị số 27 thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn thực hiện Quy định số 11 và Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị với các Nghị quyết, chủ trương, quy định khác của Trung ương và pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất theo quy định.

Nguyễn Hoa