(BBNĐT) Ngày 15-11, Ban Chỉ đạo diễn tập DT-18 tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Yên Phong năm 2018.

Access statistics

Online : 1742

Total visited : 51753