(BBNĐT) Với tỉ lệ 99,79% phiếu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Access statistics

Online : 3206

Total visited : 51744