(BBNĐT) Ngày 8-10, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP và AN) Trung ương do Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục QP và AN Trung ương làm Trưởng Đoàn tổ chức kiểm tra công tác GDQP và AN đối với Hội đồng GDQP và AN tỉnh Bắc Ninh.  

This article not exist or deleted.

View count: 0