(BBNĐT) Hằng năm đến ngày 18 tháng Giêng, nhân dân trong tỉnh cũng như du khách thập phương lại nô nức hành hương bái yết tổ tiên tại Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương ở thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành (Thuận Thành), thể hiện lòng thành kính tri ân bậc Vương Tổ đã sinh ra các vua Hùng để truyền thống con Lạc cháu Hồng mãi được lưu truyền.