(BBNĐT) Là một trong những tỉnh thu hút vốn FDI cao nhất cả nước, Bắc Ninh luôn có một lượng không nhỏ lao động nước ngoài sinh sống, làm việc. Để quản lý tốt số lao động này, thời gian qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về quản lý lao động nước ngoài bảo đảm mục tiêu vừa phát triển kinh tế vừa giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Access statistics

Online : 3037

Total visited : 51746