Sáng 14-4, HĐND tỉnh khóa 16 tổ chức kỳ họp lần thứ 23 – Đây là kỳ họp cuối cùng HĐND tỉnh khoá 16 nhiệm kỳ kỳ 2004 - 2011. Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ kiện toàn các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, xem xét, thảo luận, quyết định một số nội dung chuyên đề quan trọng. Chủ tọa kỳ họp có các đ/c Nguyễn Huy Tính, PCT HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Bá Toan, UVTTHĐND tỉnh.

 

 " /> Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khoá 16: Kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND tỉnh
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 14/04/2011 - 13:52
Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khoá 16: Kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND tỉnh

Sáng 14-4, HĐND tỉnh khóa 16 tổ chức kỳ họp lần thứ 23 – Đây là kỳ họp cuối cùng HĐND tỉnh khoá 16 nhiệm kỳ kỳ 2004 - 2011. Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ kiện toàn các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, xem xét, thảo luận, quyết định một số nội dung chuyên đề quan trọng. Chủ tọa kỳ họp có các đ/c Nguyễn Huy Tính, PCT HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Bá Toan, UVTTHĐND tỉnh.

 

 

Tham dự kỳ họp có các đồng chí Trần Văn Tuý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Sỹ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy;  Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại diện Ban Tổ chức TW, Ban Kiểm tra TW, Văn phòng TW, các đ/c trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, thay mặt Chủ toạ kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khoá 16, đồng chí Nguyễn Huy Tính, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp: Kỳ họp thứ 23 là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh khoá 16 nhiệm kỳ 2004 – 2011, kết thúc 7 năm hoạt động trách nhiệm, hiệu quả của HĐND tỉnh. Tại  kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND và UBND do các đồng chí đương nhiệm chuyển công tác đồng thời đánh giá tổng kết hoạt động của HĐND qua một nhiệm kỳ, xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của HĐND tỉnh.

Tiếp đó, Chủ tọa Kỳ họp thông báo Quyết định điều động cán bộ của Bộ Chính trị đối với đồng chí Nguyễn Công Ngọ, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chuyển công tác về Uỷ ban Kiểm tra TW.  Căn cứ đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khoá 16 nhiệm kỳ 2004 – 2011 của ông Nguyễn Công Ngọ và Tờ trình về đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá  16 nhiệm kỳ 2004 – 2011 đối với ông Nguyễn Công Ngọ.

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục hoạt động có hiệu quả, Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khoá 16 đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Nguyễn - Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011.

 

Thường trực Tỉnh ủy- HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn-Sỹ

 

Căn cứ đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh của ông Trần Văn Tuý và Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khoá 16 nhiệm kỳ 2004 – 2011, kỳ họp đã tiến hành biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khoá 16 nhiệm kỳ 2004 – 2011 đối với ông Trần Văn Tuý.

 

Thường trực Tỉnh ủy- HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Nhân Chiến

 

Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khoá 16 cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, PCT Thường trực UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Tin, ảnh: Đào Khoa- Bảo Anh

Top