Ngày 14-5-2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

" /> Những quy định mới về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 22/07/2010 - 07:50
Những quy định mới về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 

Ngày 14-5-2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể đồng thời cùng một lúc sử dụng nhiều hình thức hoá đơn khác nhau; trong đó Nhà nước khuyến khích hình thức hoá đơn điện tử.

 

Nghị định nêu rõ, tổ chức, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao các loại hoá đơn cho người mua hàng hoá, dich vu seo vụ. Khi lập hoá đơn phải ghi đầy đủ nội dung và đúng thực tế nghiệp vụ phát sinh. Trường hợp bán hàng hoá dịch vụ có tổng giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hoá đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hoá đơn. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hoá đơn ghi số tiền bán hàng hoá, dịch vụ trong ngày thể hiện dòng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua tại cuống, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tên người mua trong hoá đơn này được ghi là “bán lẻ không giao hoá đơn”.

 

Điều kiện được tự in hoá đơn: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; doanh nghiệp có mức vốn điều lệ theo quy định của Bộ Tài chính; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật được tự in hoá đơn kể từ khi có mã số thuế.

 

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh khác chỉ được tự in hoá đơn để sử sụng cho việc bán hàng hoá, dịch vụ; không bị xử phạt về các hành vi vi phạm pháp luật về thuế trong 365 ngày liên tục tính đến ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in; có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ; là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo việc in và lập hoá đơn chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ kế toán phát sinh. Hoá đơn tự in phải đảm bảo nguyên tắc mỗi số hoá đơn chỉ được lập một lần. Số lượng liên hoá đơn được in căn cứ vào yêu cầu sử dụng cụ thể của nghiệp vụ bán hàng. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tự quy định bằng văn bản về số lượng liên hoá đơn.

 

Một hình thức mới là hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức, cá nhân kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Tổ chức, cá nhân kinh doanh có mã số thuế nhưng không đủ điều kiện được in hoá đơn hoặc khởi tạo hoá đơn điện tử thì phải đặt in hoá đơn để phục vụ cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ của bản thân tổ chức, cá nhân. Hoá đơn đặt in được in ra dưới dạng mẫu in sẵn.

 

Bán, cấp hoá đơn do Cục Thuế đặt in: Cục Thuế được đặt in hoá đơn để bán, cấp cho các tổ chức, cá nhân. Các hoá đơn này phải có tên Cục Thuế ở góc bên trái của tờ hoá đơn. Hoá đơn do Cục Thuế đặt in chỉ được bán cho tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh có cơ sở tại địa phương. Ngoài ra, hoá đơn này được cấp cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ cần có hoá đơn để giao cho khách hàng.

 

In hoá đơn giả bị phạt tới 100 triệu đồng. Các hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn sẽ bị xử phạt với mức thấp nhất là 200 ngàn đồng và mức cao nhất là 100 triệu đồng, áp dụng từ ngày 1-1-2011. Đó là một trong những nội dung được quy định tại Chương V Nghị định 51 ngày 14-5-2010 của Chính phủ quy định cụ thể từng hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn.

 

Theo đó, mức phạt thấp nhất từ 200 ngàn đồng-1 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với hành vi không ghi đủ hoặc không đúng các nội dung in sẵn khi lập hoá đơn. Các hành vi như in hoá đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản; vi phạm chế độ báo cáo việc in hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính; hành vi khai không đúng điều kiện để được mua hoá đơn do cơ quan thuế phát hành hay hành vi lập hoá đơn nhưng không giao cho người mua... sẽ bị phạt từ 1-5 triệu đồng. Hành vi tự in hoá đơn hoặc khởi tạo hoá đơn điện tử trong thời gian 36 tháng, kể từ khi hành vi bị phát hiện.

 

Mức phạt cao nhất này cũng được áp dụng đối với các hành vi: Đặt in hoá đơn giả, in hoá đơn giả, lập hoá đơn khống, sử dụng hoá đơn lập khống. Nghị định cũng quy định rất rõ, khi phạt tiền, mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó (mức trung bình được xác định bằng cách chi đôi tổng số của mức tối thiểu cộng mức tối đa). Tổ chức, cá nhân bị xử phạt thì phải thi hành quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền giao quyết định xử phạt. Nếu không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

 

Nghị định 51/2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2011 và thay thế Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 7-11-2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

 

Đặng Quang Vĩnh

 Cục Thuế tỉnh

Top