(BBNĐT) Ngày 24-5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát Sở Xây dựng về thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ người có công, người nghèo trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2016, 2017. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.