Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 31/05/2007 - 23:00
Nhà văn Việt Nam hiện đại
Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957-2007) Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức biên soạn và ấn hành cuốn: “Nhà văn Việt Nam hiện đại”. Đây là một công trình đồ sộ, dày tới 1.200 trang, khổ lớn 16x24 cm, in đẹp và trang trọng.
Nhà văn Việt Nam hiện đại giới thiệu chân dung, tiểu sử, tác phẩm chính và lời tâm sự nghề nghiệp của hơn 1.000 nhà văn hiện đại nước ta. Danh sách được chia làm 3 phần:- Các nhà văn đã mất trước khi thành lập Hội với nhiều tên tuổi lớn như: Vũ Bằng, Nam Cao, Trần Đăng, Thôi Hữu, Lan Khai, Trần Mai Ninh, Thâm Tâm, Hải Triều, Ngô Tất Tố...- Các nhà văn hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ (chưa hội viên) như: Nguyễn Trọng Định, Nguyễn Mỹ, Lê Anh Xuân, Chu Cầm Phong, Trần Hữu Trang...- Các nhà văn Hội viên từ năm 1957 đến nay, bao gồm danh sách của 1133 nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình và dich vu seo giả. Trong đó có tới gần 300 người đã mất và 867 hội viên đang hiện diện trên văn đàn Việt Nam.Mỗi nhà văn được dành một trang kỷ yếu đăng ảnh chân dung, tiểu sử trích ngang, quá trình công tác, tác phẩm chính, giải thưởng văn học và đôi lời tâm sự về nghề nghiệp. Thông tin về các nhà văn đều được thẩm định, tra cứu qua nhiều nguồn tư liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau, một vài tác giả vẫn còn khá sơ sài về nhân thân và thành tựu văn học. Dẫu sao, Nhà văn Việt Nam Hiện Đại vẫn là  cuốn kỷ yếu đồ sộ, quý giá đối với các nhà văn và bạn đọc trong cả nước.Một điều đáng mừng là tỉnh Bắc Ninh của chúng ta có tới 35 người là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, với đủ 4 chuyên ngành là văn, thơ, phê bình, dịch thuật. Nhiều nhà văn Bắc Ninh nổi tiếng có công sáng lập Hội như: Vũ Ngọc Phan, Kim Lân, Hoàng Cầm, Hàn Thế Du, Ngọc Giao, Đoàn Phú Tứ. Nhà văn Bắc Ninh cao tuổi nhất là Ngô-Tất-Tố sinh năm 1894 (đã mất) quê huyện Từ Sơn. Nhà văn người Bắc Ninh trẻ nhất là Nguyễn Danh Lam sinh năm 1972, vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 2006, hiện đang là phóng viên báo Nhi đồng thành phố HCM.Sau đây là danh sách các nhà văn người Bắc Ninh có mặt trong tập kỷ yếu: “Nhà văn Việt Nam hiện đại” xuất bản năm 2007 (theo thứ tự ABC): Nguyễn Duy Bắc (sinh năm 1965), Nguyễn Việt Bắc (SN 1950), Vũ Đình Bình (SN 1942), Hoàng Cầm (SN 1922), Hoàng Tích Chỉ (SN 1932), Đỗ Chu (SN 1944), Hàn Thế Du (SN 1916), Nguyễn Địch Dũng (SN 1925), Ngọc Giao (SN 1911), Nguyễn Hồng Hà (SN 1947), Nguyễn Phan Hách (SN 1944), Vũ Thị Hồng (SN 1950), Trọng Hứa (SN 1922), Duy Khán (SN 1934), Trịnh Đình Khôi (SN 1946), Lê Kim (SN 1928), Nguyễn Thanh Kim (SN 1948), Đoàn Thị Ký (SN 1950), Nguyễn Danh Lam (SN 1972), Kim Lân (SN 1921), Hoàng Tích Lịch (SN 1919), Nguyễn Khắc Mẫn (SN 1906), Lữ Huy Nguyên (SN 1939), Vương Trí Nhàn (SN 1942), Vũ Ngọc Phan (SN 1902), Vũ Đình Phòng (SN 1933), Nguyễn Anh Thuấn (SN 1948), Ngô Tất Tố (SN 1894), Thúy Toàn (SN 1938), Đoàn Phú Tứ (SN 1910), Lê Quang Trang  (SN 1947), Trần Anh Trang (SN 1946), Thu Trang (SN 1953), Vũ Từ Trang (SN 1948), Anh Vũ (SN 1943).Trong đó, những nhà văn sau đây đã qua đời Ngô Tất Tố (1834-1954), Hàn Thế Du (1916-2000), Nguyễn Địch Dũng (1925-1993), Ngọc Giao (1911-1997), Trọng Hứa (1922-1993), Duy Khán (1934-1993), Hoàng Tích Linh (1919-1990), Nguyễn Khắc Mẫn (1906-2002), Lữ Huy Nguyên (1939-1998), Vũ Ngọc Phan (1902-1987), Đoàn Phú Tứ (1910-1989). Những nhà văn Bắc Ninh đã được giải thưởng nhà nước về văn học là: Kim Lân, Đỗ Chu, Hoàng Cầm... Hai nhà văn được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh là Ngô Tất Tố và Vũ Ngọc Phan. Hai Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam hiện đang công tác trong tỉnh là Nguyễn Anh Thuấn và Trần Anh Trang.
Top