Bao dien tu Bac Ninh
Năm 2014 là năm thứ 4 thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động, được các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, quần chúng trong lực lượng quân sự tỉnh Bắc Ninh phấn khởi hưởng ứng.

Ngay khi có Chỉ thị 03 ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Yên Phong đã xây dựng kế hoạch thực hiện.

Phat huy tinh than trach nhiem neu guong cua can bo lanh dao
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo gương Bác đã thực sự trở thành phong trào rộng khắp, có tính lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Từ phong trào, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguoi thuong binh giau nghi luc
Đầu năm 1974, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt nhất, cả dân tộc đang dồn sức người, sức của ra mặt trận với tinh thần “tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, nhiệt huyết của tuổi trẻ đã thúc giục chàng trai trẻ Nguyễn Văn Phong thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai (Gia Bình) xung phong lên đường nhập ngũ, cầm súng đánh giặc. Điều đó cũng tự nhiên như hơi thở của lớp thanh niên lúc bấy giờ.

Dong luc thuc day phat trien kinh te-xa hoi
Những năm qua, Đảng bộ xã Phù Chẩn (thị xã Từ Sơn) đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các cán bộ, đảng viên và nhân dân Phù Chẩn luôn khắc sâu, ghi nhớ từng lời căn dặn của Bác, coi đó như ngọn lửa soi đường để cùng đoàn kết phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Đại Đồng (Tiên Du) đã có nhiều việc làm thiết thực, đạt hiệu quả cao, góp phần tích cực phát triển kinh tế-xã hội địa phương và trở thành đơn vị điển hình tiêu biểu của tổ chức Hội NCT trong tỉnh.

Cũng giống như những người con của quê hương Mão Điền-Thuận Thành, tận tâm, không ngừng lao động, sáng tạo và cống hiến cho xã hội. Suốt hơn 30 năm ở vị trí Phó Chủ tịch và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Mão Điền, ông Nguyễn Xuân Vi luôn tâm niệm rằng “Quan liêm thì dân chính, quan tham thì dân nhũng”, vì vậy với lối làm việc, cách sống giản dị, tâm huyết trong từng nhiệm vụ công tác, bản thân ông luôn gần dân, được nhân dân tin tưởng, kính trọng. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Mão Điền đã đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị của địa phương.

Trong những năm qua, thực hiện “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tỉnh Bắc Ninh có nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương của Bác. Một trong những điển hình đó, phải kể đến Đảng bộ phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, sự hội tụ tinh hoa văn hóa nhân loại, nhưng quan trọng hơn hết là sự thể hiện rõ nét tư tưởng của học thuyết chủ nghĩa Mác-Lênin. Đối với sự nghiệp do Đảng ta lãnh đạo, việc vận dụng sáng tạo học thuyết chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc sống còn của dân tộc. Bởi lẽ học thuyết chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn được quán triệt trong mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; nhất là trong giai đoạn phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của nền kinh tế tri thức hôm nay, mà trọng tâm là xây dựng Đảng ta đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh.

Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 31   Next page