(BBNĐT) Chiều 15-10, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy triển khai Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và trao tặng  Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy”. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch  HĐND tỉnh dự, chỉ đạo.