(BBNĐT) Sau ngày tái lập tỉnh (1-1-1997), Sở Xây dựng Bắc Ninh cùng các đơn vị trong ngành đối diện với bao khó khăn, thử thách: Từ con người đến cơ sở vật chất đều hết sức thiếu thốn, hệ thống đô thị nhỏ bé và lạc hậu. Sau 20 năm, Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, bộ mặt đô thị khang trang theo hướng hiện đại, nhiều chỉ tiêu trong lĩnh vực xây dựng đạt mức cao so với bình quân cả nước.